Klicka på bilden för att läsa äventyret, eller högerklicka för att tanka hem det i PDF-format.

108. TraversKontinuum

Säkerhetsvakterna som patrullerade området var de första som såg den spektakulära synen. Ett hål, rätt in i 1700-talet. På andra sidan syntes förskräckta människor som korsade sig och flydde fenomenet. Några modiga själar vågade sig kvar och stod och pekade in mot hålet, munnarna öppnade. Eftersom inget ljud hördes genom den dimmiga ridån såg de ut som andlösa fiskar när de pratade med varandra.

Men det var inte det skimrande hålet som öppnade sig in i en annan tidsålder som var det mest häpnadsväckande. Det mest förbryllande i scenen var de kyltankar som stod och tinade utanför hålet. Tankarna innehöll människor.

Ursprunglig post på discordia

123. AdAstraMaschine Zeit

Metallen gav ifrån sig pingande och knakande ljud när den svalnade. Jossan hade aldrig sett ett så här rikt fynd av Prometheum 2 tidigare och hon tänkte lite kort på vad hon skulle kunna göra med sin andel. Öppna en skola kanske, eller starta upp en stipendiefond.
Fotsteg smattrade till bakom henne och hon gick genast in i ett hyperfokuserat tillstånd, samtidigt som hon förbannade sin dumhet. Viklundhabitatet var inte ett säkert ställe att stå och drömma på.
“Lindberg, Lindberg” hennes röst darrade lite över walkien.
“Lindberg här, kom.”
“Ohlsson här. Jag har just haft en upplevelse, kom.”
“Ohlsson, stanna där du är. Eklund och Birgersson kommer och hämtar dig om ett par minuter. Fortsätt rapportera var tionde sekund, slut kom.”
“Klart slut.”
Jossan hörde Mickes och Victorias steg redan, lite längre bort i korridoren. Sedan hörde hon skriken och det sjuka, våta ljudet av en person som slets i två delar. Och sedan de smattrande fötterna. Och sedan tystnad.

Ursprunglig post på discordia

Med reservation för ändringar

Naturligtvis är den här listan med reservation för ändringar och tillägg. Jag har tagit som vana att skriva äventyr direkt efter att jag recenserat något, så att jag skall ha spelet färskt i minnet när jag skriver.

Jag har också delat in sidan i flera delsidor för att det skall bli lättare att få en översikt.

Nr. 1 – 25
Nr. 26 – 50
Nr. 51 – 75
Nr. 76 – 100
Nr. 101 – 125 – du är här
Nr. 126 – 150
Nr. 151 – 175
Nr. 176 – 200
Nr. 201 – 230