Klicka på bilden för att läsa äventyret, eller högerklicka för att tanka hem det i PDF-format.

141. BäverbrigadenMutant: Undergångens Arvtagare

20KTP_Omslag_Bäverbrigaden

Med flottet rinnande om hakorna satt de där, de välborna och förmögna herrarna och damerna som rest långväga ifrån för att smaka det mjälla och karaktärsfasta köttet. Åke von Mausarella stod stolt i dörren och åsåg spektaklet. En framgång för hans dumbäverfarm, utan tvekan.

En vakt tillhörande Mausarellas entourage gick tveksamt fram till den muterade katten. Mausarella gillade inte att bli störd.

“Herr von Mausarella. Herr von Mausarellas bäverfarm…” vakten önskade att han hade kunnat få smaka lite av tokjosen som serverades på festen, då kanske modet inte hade svikit honom.
“Ja!” fräste Mausarella. “Vad vill du!? Fort!”
“Herr von Mausarellas bäverfarm har blivit angripen. Av bäverbrigaden.”

Det utbrott som följde på vaktens framförande hamnade på allas läppar och på gazettens framsida. Tydligt var att Åke von Mausarella just blivit åtklämd där det kändes mest.

Ursprunglig post på discordia

144. Janakananda – New Horizon

Den arkeologiska expeditionen hade tagit sig igenom den tjocka undervegetationen och äntligen kommit fram till om- rådet där de skulle börja gräva.

Huvudarkeologen, Miranda Koi, hade redan gjort en rad små utgrävningar för att avgöra var de skulle gräva, något vare sig Willem Kapucin eller Po Drahn var särskilt förtjusta i.

Politiken inom forskarteamet hade gått hög ett bra tag, så ingen blev förvånad när Po Drahn bestämde sig för att hoppa av. Samma dag som Po skulle ha givit sig av blev dock Miriam Koi förgiftad. Av förklarliga skäl kunde inte Po ge sig av riktigt än. Det hela komplicerades av att Willem hittade ingången till den stora pyramiden.

Ursprunglig post på discordia

Med reservation för ändringar

Naturligtvis är den här listan med reservation för ändringar och tillägg. Jag har tagit som vana att skriva äventyr direkt efter att jag recenserat något, så att jag skall ha spelet färskt i minnet när jag skriver.

Jag har också delat in sidan i flera delsidor för att det skall bli lättare att få en översikt.

Nr. 1 – 25
Nr. 26 – 50
Nr. 51 – 75
Nr. 76 – 100
Nr. 101 – 125
Nr. 126 – 150 – du är här
Nr. 151 – 175
Nr. 176 – 200
Nr. 201 – 230