Utan mina finansiärer som hjälpte mig att få rollspelet i tryck hade det inte blivit mer än fem handskrivna rollspel. Utan mina vänner som gav mig enormt mycket hjälp med tryck och betatest hade det heller inte varit möjligt att göra det här.

Ett särskilt tack till Tove och Anders Gillbring, Dan Algstrand, Chris Kovacs, Joakim Andersson, Magnus Edlund, Eric Aili, Frances Erkensjö, Jens Östlund och Peter Lewerin som hjälpt till med betatest, layout och korrekturläsning.

Tack också till Funded by Me som gjort det här möjligt överhuvudtaget.

Ett stort tack till mina finansiärer (in order of appearance):
Mattias Wahrolen
Dan Algstrand
Tobias Hellsten
Magnus Seter
Simon Jönsson Berger
Linda Kiby
Calle Englund
Christofer Sundberg
Olle Johansson
Marco Behrmann
Lars Sjögreen
Joel Nordström
Johan Gustavsson
Claes Florvik
Daniel Andersson
Peter Hansson
Hans Magnusson
Magnus Edlund
Kristoffer Holmén
Mattias Lejbrink
Sanna Barsk
Jimmy Ringkvist
Peter Mikkelsen
Mikael Bergström
Anna Holmgren
Michael Eringsmark
Andreas Suojanen
Joel Dinegrim
Maximilian Björsten
Anders Larsson
Magnus Lind
Marcus Linder
Kim Dahlin
Holger Marklund
Julia Andersson
Oscar Djupfeldt
Malena Johansson
Elinor Bouvin
Jacob Ifongaard
Sebastian Rasmussen
Johan Thoor
Anders Gustafsson
Åsa Roos
Emil Forslund
Andreas Granander
Konstantinos Kostulas
Joakim Waern
Johanna Taller
Therese Brodin
Jimmy Mannung
Amelie Harms
Anders Elfgren
Anna Sedström
Björn Flintberg
Johan Nilsson
Patrik Hallberg
Daniel Mattsson
Kristofer Palmestål
Sanna Valapuro
Johan Englund
Ann-Sofie Hartzén
Daniel Bernhoff
David Tell
Robert Ojamo
Thomas Arnroth
Elia Söderkvist
Olof Jönsson
Olav Nygård

SMS-givare
Mikael Nordfeldth
Mattias Hermansson

Och till alla övriga som skänkt en summa för att få det här på banan. Jag är så tacksam för att ni hjälper mig att ge ut det här.