Hoppa hage är en lek vi ägnade oss mycket åt på min lågstadieskola. Vi hade som tur var redan uppmålade hagar som vi kunde hoppa i.

Utrustning
En krita att rita upp hagen med och en sten eller ett oömt föremål att kasta i rutorna.

Antal spelare
Ingen gräns

Mål
Den första spelaren som lyckas ta sig igenom hela hagen utan att göra fel vinner.

Förberedelser
Rita upp en hage med nio rutor, varav en är en halvmåneformad ruta längst upp. Se bild

Regler
Börja i ringen längst ner. Kasta stenen eller föremålet i ruta 1. Hoppa över denna ruta och hoppa på ett ben i ruta 2 och 3, sätt ned båda fötterna samtidigt i ruta 4 och 5, fortsätt på ett ben i ruta 6, sätt ned båda fötterna samtidigt i ruta 7 och 8. Hoppa jämfota in i halvmånen och vänd helt om. Hoppa likadant tillbaka och ta upp stenen eller föremålet. Nästa omgång kastas stenen eller föremålet i ruta 2. Hoppa över denna ruta och ta upp stenen eller föremålet på tillbakavägen. Om spelaren gör fel, sätter ner båda fötterna i en ruta, trampar på strecken eller kastar sin sten eller sitt föremål i fel ruta eller på ett streck är det nästa persons tur att hoppa. Den som blir först färdig med alla rutorna har vunnit.

Eddie Izzard har också lite att säga om att hoppa hage. Hopscotch!

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,