I’ll post this in both English and Swedish. English version after the Swedish.

Svenska

I mer än 15 år har jag recenserat spel i olika former. Jag är dessutom en speldesigner, så jag skapar spel professionellt också. Jag spelar dem provat och jag recenserar dem för en tidning som ges ut av en vän.

Under de här åren har jag ofta anklagats för att vara elak och att jag försöker hitta fel. För att vara helt ärlig så har inte sättet jag närmar mig spelrecensioner vunnit mig särskilt många vänner. Det finns ett par, men för det mesta håller sig folk på den svenska rollspelstillverkarscenen borta ifrån mig.

En del har startat långa diskussioner på forum huruvida jag är en idiot eller inte (även om de inte använde exakt de orden. Det var mer antytt att jag inte var helt frisk i huvudet.) och andra har skickat mig långa, tårfyllda meddelanden om hur jag har misstolkat dem, och är jag så dum i huvudet att jag inte fattade vad det var de menade? Verkligen? Och kan jag ta ner de texterna jag har skrivit på bloggen om dem för det är inte roligt att bli utpekad på det viset.

Jag kommer inte att låtsas som att jag inte har gjort misstag. Men om du känner mig så vet du att jag ber om ursäkt om de misstagen uppdagas och om jag håller med om att det ÄR ett misstag. Åsikter, enligt min åsikt, är inte direkt något som kan vara “fel”.

Men på senare tid undrar jag om min approach verkligen har varit så bra.

Om jag hade varit snällare kanske jag inte skulle känna mig så isolerad ifrån allt och alla. Om jag inte var så kritisk kanske jag skulle ha fler vänner i rollspelskretsar? Inom spel i allmänhet?

English

For more than 15 years, I’ve been reviewing games in various forms. I’m a designer, so I do that. I make games professionally. I play them privately and I review them for a magazine run by a friend.

During those years I’ve often been accused of being mean and trying to find faults. To be honest, my approach hasn’t won me many friends. There are a few, but most of the time people stay away from me in the Swedish TTRPG scene.

Some have started long discussions on forums whether I’m an idiot or not (although they used other words to imply that I’m an idiot) and other have sent me long, tearful messages about how I’ve misunderstood them, and am I stupid? Really? And could I please remove the texts I’ve written on my blog, because it’s not fun to be called out that way.

I’m not going to pretend I don’t make mistakes, but if you know me, I also apologise if I’m called out on said mistakes. And of course if I believe it’s a mistake. Opinions, in my opinion, is not something that can be “wrong”.

But lately I’m wondering if this approach has really served me.

If I had been kinder, maybe I wouldn’t be so isolated from everyone and everything. Maybe if I wasn’t so critical, I would have more friends in the Swedish TTRPG community? In games in general.