Förra gången var det ju med tanke på Nyckelringsrollspelet. Nu är det med tanke på mitt arbete. Om du vill läsa mer om mig – och vem vill egentligen det – så kan du tanka hem Kupé från nätet eller läsa den här PDF:en.