Alldeles nyss fick jag reda på att Thomas Arnroth har hamnat i.. ja, vad är det? Det är knappast blåsväder, för det handlar om en oerhört missvisande rubrik och clickbait ifrån Aftonbladet. Tycker i alla fall jag.

Rubriken braskar “SVT visade spel som ska sprida ebola“. Det artikeln säger, mer eller mindre är att i Gomorron Sverige visade Thomas Arnroth Plague Inc., ett strategispel som handlar om virus och hur virus sprids. Och – kontroversen – Arnroth döpte viruset till ebola.

Plague Inc. is a unique mix of high strategy and terrifyingly realistic simulation with over 700 million games played! Your pathogen has just infected ‘Patient Zero’. Now you must bring about the end of human history by evolving a deadly, global Plague whilst adapting against everything humanity can do to defend itself.

Spelet är både genomtänkt och framförallt utbildande. Hur snabbt skulle det gå att smitta hela världen? Och hur sannolikt är det att en sjukdom som Spanska sjukan skulle stanna vid mellan 50 och 100 miljoner döda med dagens kommunikationer mellan länder? Hur påverkas infrastrukturen av ett virus? Just det kanske inte Plague Inc. svarar på i så hög grad, men spridningen är definitivt inom spelets parametrar.

Om något så används Plague Inc till att utbilda om hur sjukdomar sprids, och just nu om att stoppa ebola. Se bara på den kampanjen som påbörjats på Ndemic Creations, skaparna bakom Plague Inc.

Plague Inc. är precis som filmen Contagion en skapelse som tar sig an problematiken bakom hur sjukdomar sprids. Det är okej att tycka att det är cyniskt att använda aktuella smittsamma sjukdomar som underhållning, men precis som Arnroth säger i Gomorron Sverige är det också ett oerhört effektivt sätt att få oss människor att tänka efter.

För mig är det uppenbart av klippet ovan att spelupplevelsen inte enbart handlar om fiero-inspirerade utrop “yes, jag dödade världen!” utan även om det som följer när jag lyckats döda världen. Skräcken inför ett supervirus som inte går att stoppa.

Plague Inc. gör i princip samma sak som filmen Contagion. Det följer ett virus på en nära nivå. Min uppgift som spelare är att se till att viruset sprids. När jag spelar blir jag oerhört kluven. Jag har faktiskt inte kunnat spela klart Plague Inc. av den enkla anledningen att det skrämmer skiten ur mig. Men det lär mig också om sjukdomar. Jag får veta vad en vektor är (dvs ett spridningssätt) och jag kan också förstå graden av dödlighet och smittsamhet och hur det i kombination med vilken vektor som används avgör hur framgångsrikt min sjukdom är.

Jag har personligen aldrig varit rädd för ebola eftersom ebola är en sjukdom med begränsade vektorer och så oerhört snabb inkubationstid att utbrotten ofta är väldigt kortlivade. Sjukdomen bränner ut sig själv.

Att den fick fäste i Guinea, Sierra Leone och Liberia handlar till stor del om begränsade resurser och bristande förtroende från lokalbefolkningen just på grund av att resurserna brister. Många av de rapporter som kom från hjälparbetare som var med från början av ebolautbrottet talar ju just om hur lite förtroende man haft för sjukvården. Istället har man valt att vårda sina sjuka hemma och dölja att sjukdomen funnits i hemmet.

Plague Inc. använder den här typen av information för att avspegla ett förhållande som faktiskt finns i verkligheten. Om något är det en spegling av ett samhälle som redan existerar. Fattiga länder har en större riskfaktor när det handlar om epidemier. På precis samma sätt som Contagion får mig att må dåligt och bli rädd av hur skört vårt samhälle är om vi ställs emot en sjukdom som inte går att stoppa, får Plague Inc. mig att må dåligt och bli skräckslagen av mitt eget spelande.

Poängen är att jag lär mig oerhört mycket, både om mig själv och om vår underhållningsindustri, hur nyheter kan vinklas, men framförallt om sjukdomar och vår egen sårbarhet.

Kontentan av den här ranten är att jag anser att Aftonbladet försöker jaga kontroverser där det inga finns. Men det är kanske lättare att gå till attack mot spelrecensenter än mot aktade regissörer som Stephen Soderbergh.