Vast & Starlit är ett rollspel av Epidiah Ravachol som är himla svårt att få tag på, åtminstone om man som jag bor i Sverige. Beställningen och betalningen involverade att göra teckningar och skicka dollar (eller motsvarande i annan valuta) till skaparen.

Jag gjorde en beställning på grundreglerna, Bodies in the Dark, Stellar Atlas och Renegade’s Technical Manual. Jag gjorde följdaktligen fyra bilder (en för varje rollspel) och stoppade dem och fem dollar och ett egenadresserat kuvert i en postpåse, frankerade, lade på lådan och höll tummarna. En dryg månad senare hade jag mina rollspel.

Den andra egenheten med Vast & Starlit är att rollspelen är pyttesmå. 9×4 cm ungefär och fyra sidor långa. Trots det fungerar reglerna förvånansvärt väl. Hur går det då till att klämma in ett rollspel på samma yta som en tändsticksask? Svaret är frågor. Rollpersonerna spelar före detta fångar som av någon anledning hamnar på ett skepp. Spelarnas uppgift blir att tillsammans ta reda på varför de är där genom riktade frågor.

Vast & Starlit går att läsa, läsa om och förstå på 10 minuter, men det tar längre tid än så att få kläm på det eftersom det ställer höga krav på spelaren. Samtidigt måste jag berömma Ravachol för spelens elegans. Det är ett smitigt och omfattande ramverk som fått plats på bara ett par meningar. Vast & Starlit lyckas genom skickliga formuleringar att få mig som spelare att göra det tunga arbetet och att dessutom gilla processen. För mig blir Vast & Starlit ytterst en övning i att med mjuka puffar styra spelarna i en riktning. Jag är övertygad om att frågor kommer att dyka upp på vägen, men jag är lika övertygad om att en engagerad spelgrupp kan lösa de frågorna utan problem. Jag tror rollspelets problematik kommer att dyka upp i kampanjspelande. Dokumentationen av världen spelarna befinner sig i, företeelser och händelser, historia och bakgrund.Det blir bara ett problem om spelarna anser att den typen av information är viktig. Är det inte betydelsefullt för spelarna är det förmodligen en aspekt som inte kommer att påverka nämnvärt.

Vast & Starlit är en elegant övning i miniatyrisering, ett svar på frågan “hur litet kan det bli?” Det är värt att kolla upp, internalisera och göra till sitt eget. Jag blir i vilket fall som helst oerhört inspirerad.

Tre stjärnor av fem möjliga.