Efter ett antal indierollspel* recenserade över en ganska lång period har jag märkt vissa tendenser med dessa ofta PoD-tryckta häften. Dels handlar det om en vilja att expandera rollspelsbegreppet till något vidare, något bredare och något friare, dels märker jag starka influenser ifrån både the Forge och Rollspel.nu. Tittar jag specifikt på de svenska indierollspel som har producerats så är influenserna nästan övertydliga.

Gemensamt för samtliga är vad jag upplever som en längtan att förändra och förbättra metoderna som finns för att spela rollspel. Många av dem använder sig av samberättande för att uppnå en grad av medbestämmande som jag anser vara positiv. Många av dem försöker också att hitta nya sätt att regelbestämma hur samberättandet och den dramatiska utvecklingen skall hanteras, och den här sortens experimenterande, dels med klassiska dramaturgiska grepp, dels med improvisationsteaterövningar och dels med rollhantering är både intressant och givande att läsa om.

Det är få rollspelsmakare förunnat att kunna experimentera och leka med regler och regelutformning på det här viset och där spelar så klart trycket en stor roll. Det är relativt billigt att trycka på begäran, och man behöver heller inte ligga ute med någon kostnad för den här typen av tryck.

Förbannelsen är dock att ingen av de författare jag läst som skrivit den här typen av regler är riktigt färdig. Reglerna är öppna och alldeles för “sladdriga” för att exempelvis en nybörjare skall kunna ta dem till sig och bums veta hur man skall spela spelet. Det krävs alltså åtskilliga års erfarenhet med rollspel för att kunna spela många av de indiespel som pumpas ut på marknaden. Jag har dock en känsla av att författarna själva inte helt sällan är blinda för den insikten. En person som inte är blind för det heter Luke Crane och har skrivit två rollspel inom genren som jag verkligen rekommenderar. Inget utav dem skulle dock passera som indie förutom tanken på nya och innovativa sätt att skriva rollspel på. Det första jag verkligen rekommenderar är “Burning Empires”, en science fiction setting baserad på Christopher Moellers “Iron Empires” med en modifierad utgåva av “The Burning Wheel” som basis. Här går Crane igenom ALLT du som spelledare och spelare behöver veta. Det finns regler för varenda tillfälle, vilket gör det mycket lättare för nya spelare att förstå hur spelet skall spelas, men även för erfarna spelare att ta de regler som passar gruppen och strunta i resten. Det andra rollspelet Crane har skrivit heter “The Mouse Guard” och är ett rent mästerverk i regelkonstruktion. Rollspelet är baserat på David Petersens serie med samma namn. Även här visar Crane hur ett omsorgsfullt uppbyggt rollspel – som trots det inte faller tillbaka på standardlösningar – kan se ut.

Det jag saknar inom den svenska indiescenen är den här typen av omsorg när det gäller regelkonstruktion. Självklart finns det undantag även inom svensk rollspelshobby – men de undantagen klassificerar sig nästan genom sin status som undantag inte längre som indiespel.

Men det kanske är så att nedlagd tid motsvarar en vilja att trycka en finare upplaga och därigenom investera pengar i sitt rollspel?

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
__________________________
*Egentligen typ allt som inte är producerat av Wizards of the Coast, White Wolf CCP eller några av de andra lite större förlagen. Men indierollspel har blivit synonymt med små lulu-tryckta pamfletter.