Det finns inte så mycket att säga om det här, annat än att det är fantastiskt, underbart och välförtjänt. Anita Sarkeesian tilldelas pingvinpriset för sitt arbete med Feminist Frequency, en av mina favoritkanaler långt innan hon gjorde Women vs. Tropes.

Motivering till Pingvinspriset 2016
Att få göra sitt jobb utan dödshot är en rimlig förväntan på en arbetsdag. Tyvärr är det inget som årets pingvinpristagare kan ta för givet. Är hon krigskorrespondent tänker du? Nej. Åtminstone inte i ett krig vi kände till. Men tydligen är vissa beredda att ta till krigsåtgärder för att bevara och återskapa normer som motverkar en jämställd utveckling. Trots att Sarkeesian lever i vad som kallas världens största demokrati, är det fortfarande förenat med livsfara för en kvinna att ta plats och dessutom ifrågasätta mäktiga industriers sätt att tjäna pengar på stereotypa och sexistiska produkter. Med Pingvinpriset vill vi visa att vi är fler som hejar på än som hatar. Även på den här sidan av Atlanten. Vägen till förändring går genom insikt och utbildning. Röster som når fram får inte tystas. Därför går Klara Ks Pingvinpris 2016 till Anita Sarkeesian.

Det är uppbyggligt att se kvinnor som kämpar för en jämställd spelkultur och spelbransch få erkännande för det de gör. För de utrymmen de skapar. För de förebilder de utgör.

Jag önskar trots det med hela mitt hjärta att Sarkeesian inte hade fått det här priset. Inte för att hon är värd det, utan för att det hon har gjort för att vara värd det är att bli utsatt för hot, hat och digitalt våld. Jag önskar att hon hade sluppit hela den biten. Att vi hade kunnat ha en sansad debatt om spelkulturen istället för en hatstorm där det inte finns möjlighet att uttrycka avvikande åsikter. Men om det nu är så att vi inte kan diskutera civiliserat med varandra, vilket vi uppenbarligen inte kan, så är Sarkeesian så rätt pristagare hon kan bli. Hon är inte tyst. Hon låter sig inte kuvas. Vi behöver fler röster som hennes fram till den dagen när rösterna inte behövs längre. Först då kan vi vara nöjda. När det går att diskutera spelkultur utan hot, hat och trakasserier.