Rollspel i teori och praktik är utgiven av Studentlitteratur och skriven av Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson. Boken riktar sig i första hand till pedagoger som vill lära sig utnyttja rollspel i lärosituationer och lägger därför sin tonvikt på skola och utbildning.

I boken går författarna igenom det pedagogiska rollspelets grunder, något som skiljer sig från hobbyrollspelande såtillvida att det inte finns några formaliserande och kvantifierande regelsystem som avgör hur konflikter går till och så vidare. Istället handlar det om det som av Jacob Moreno kallades psykodrama – förmågan att sätta sig in i en annan persons vardag.

I rollspelet finns både ett yttre och ett inre förhållande, ett “mellanförhållande” om man så vill, mellan aktör och roll. Även om det är andra människor man spelar (=yttre) är det egna tankar, känslor och handlingar (=inre) som är av betydelser. I rollspelet är rollen högst tillfällig och villkorlig. Man behåller sin vanliga roll och identitet, men tar tillfälligt på sig en annan social kostym för att lära sig något, få inblick i eller lösa ett problem.

Författarna ger en grundläggande teoretisk genomgång av vad pedagogiska rollspel är, hur de kan användas och vad vinsterna med ett rollspel är. De är också noga med att gå igenom roller, vad roller är och hur identitet skapas. På det stora hela är det en mycket intressant bok, inte minst för att den ger insikt i intressanta psykologiska fenomen som exempelvis rollmönster och förväntningar på det upplevda rollerna man som människa varje dag går in och ut ur.

Det är en ganska tunn bok, men jag upplever det som att författarna hittat precis rätt. För den som faktiskt är intresserad av rollspel inom pedagogiken (och inte som jag, bara intresserad av rollspelsteori) är den förmodligen den bästa boken att börja med, eftersom den inte bara är grundläggande och överskådlig men även innehåller otaliga övningar att ägna sig åt.

Utöver rollspel och rollspelsteori går boken även igenom grupper och gruppdynamik. Just de två kapitlen är lite mer löst hållna och de handgripliga tipsen är färre.

På det stora hela är det en bra bok och en bok jag därför också rekommenderar de som är intresserade av ämnet att läsa.

Läs vidare:
Anna-Karin Waldemarson på Högskolan i Skövde
Björn Nilsson på Studentlitteratur
Psykodrama

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , , , , , ,