… and the loud year for crowdfunding.

Det senaste året har jag stöttat en mängd crowdfundingprojekt, bland annat det som lånat sitt namn till titeln, och jag har också startat och genomfört ett eget projekt.

Rollspelens död har utannonserats ett dussintal gånger (vid ett minnesvärt tillfälle till och med av Sverok själva), men faktum är att rollspelen lovar att leva vidare. Skillnaden är att de nu är sponsrade av de fans som tidigare köpt de massproducerade titlar som ges ut av större företag. Spetsintressen inom rollspel är numera fullt möjliga att producera men i mindre utgåvor och efter det intresse som finns. Med Print on Demand kom en revolution. Med IndieGoGo, Kickstarter och FundedByMe kom en annan.

RPG_ThousandAndOneNights

Bilden ovan är ifrån Meguey Bakers A Thousand and One Nights, ett av de rollspel jag stöttat.

Fördelen är så klart att många fler idéer potentiellt sett kan genomföras. Det är en fantastisk möjlighet och en urvalsprocess som tidigare varit förunnad antingen de med ett förlag i ryggen eller de som haft medel nog att trycka på egen hand. Intresset driver projekten, och än så länge har jag inte stött på några oseriösa projekt.

Nackdelen, tror jag, är att det kommer att finnas så många olika projekt att stötta att bara de som har någon form av namn kommer att få stöd. Se till exempel på Kenneth Hites Hillfolk som fick en investering som gick över förväntan. På samma sätt fick jag själv ett influx av 12000:- mer än jag bett om och det tror jag bara delvis hade att göra med idén. Mycket av det låg förmodligen i kontakter och i rätt timing.

Med tre olika crowdsourcingföretag och med fler på gång är det svårare att få reda på vad som händer och vilka projekt som genomförs om man inte är insatt i crowdfundingscenen. Det betyder mindre upplagor och en mer splittrad marknad där det blir svårare att få tag på det material man söker efter.

På det stora hela tror jag på crowdfunding som en metod att hålla rollspelshobbyn vid liv. Om jag skall vara helt ärlig har jag bara sett positiva exempel på rollspelsprojekt som genomförts med crowdfunding än så länge. Det är genomtänkta och underfundiga projekt som skapats, de flesta med eftertanke och höga kvalitetskrav. Min slutsats är att rollspelen inte alls är på väg att dö, snarare handlar det om att förse en spelmarknad med det den efterfrågar. Men spetsmarknaden – tror jag – måste kompletteras med en massmarknad som når ut till målgrupper som tidigare aldrig hört talas om rollspel. För att skapa tillväxt inom hobbyn så måste mainstream existera. Vi behöver Dungeons & Dragons för att kunna skapa The Quiet Year eller A Thousand and One Nights.

Rollspel är och förblir en unik spelform som än så länge inte kan ersättas av datoriserade varianter. Det finns nämligen än så länge inget sätt att emulera den mänskliga hjärnans flexibilitet och jag tror inte att vi kan säga att det är en spelform som är knockad riktigt än.