Jag håller på med något av en nystart när det handlar om min nätnärvaro. Bland annat uppdaterar jag systersiten devilkitten.nu med material ifrån min gamla devilkitten.se site som tyvärr har försvunnit. Förmodligen beror det på att servern där den låg inte längre är aktiv.

I och med det håller jag också på att migrera gamla bloggposter, både till discordia och devilkitten och jag håller också på att uppdatera material om discordia, resurser, projekt, nedladdningsbart material och liknande. Min förhoppning när jag startade discordia var ju att skapa någon form av resursblogg för spelutvecklare och spelare, snarare än att bli ännu en recensionsblogg, även om det har blivit en större och större del av vad discordia innehåller. Om discordia har också fått en spelkatalog och lite om vad mitt yrkesverksamma liv har inneburit, mest för att folk frågar. Därav kopplingen till Just Cause 2.

Jag håller även fortfarande på med 20.000-teckenprojektet. Det har legat på is ett tag till förmån för Nyckelringsrollspelet och Äventyrshäftet. Jag är näst intill klar med en översättning av Nyckelringsrollspelet till engelska och jag är klar med expansionen, Äventyrshäftet. Mer om det senare. De här projekten äter så klart också av min tid, även om det inte syns utåt.

Utöver det är jag också i tagen att försöka läsa igenom min speldesignboksamling. Vanligtvis använder jag böckerna som referensmaterial, men det är få av dem som jag läst från pärm till pärm, något jag vill göra för att ge mig lite inspiration och lite nya idéer. Jag läste igenom Världen som spelplan (PDF) av Jonas Linderoth och Camilla Olsson igår, en Medierådsrapport som finns att tanka hem ifrån medierådet. Det är en rapport som tar upp dels de gränsöverskridande kvaliteterna som finns i spel som World of Warcraft, men även hur gränser upprättas i onlinespel. Det finns hierarkier och statusmarkörer där på precis samma sätt som det gör i nästan alla sammanhang där ett samhälle bildas. Jag tycker personligen att det är mycket intressant att läsa om resonemangen som spelare har runt de normer som finns inom onlinespelvärlden. Jag anser också att det finns en oerhörd nytta som spelutvecklare att känna till de här normerna. Det är först när kunskap finns som vi kan börja agera för att skapa en onlinemiljö som vi vill ha.

Jag fick ett tips av min arbetskamrat Dante igår om en reddit-tråd där GuildWars 2 utvecklarna berättar för diverse spelare om varför de bannats. Och det som dyker upp där är ett företag som inte bara vårdar sin onlinemiljö på ett föredömligt sätt, men även kommunicerar med sina spelare med ett fantastiskt öppet och trevligt språk. Bara den reddit-tråden fick mig att vilja börja spela GuildWars 2, så det är inte bara spelet i sig som är viktigt för en spelare numera. Ju tidigare företagen inser det, desto bättre kan onlinemiljön också bli. På något sätt misstänker jag att GuildWars onlinemiljö är långt mycket trevligare än StarCrafts eller World of Warcrafts där det finns en större acceptans för rasism, homofobi och misogyni.

Men nu skall jag fortsätta uppdatera resurssidan. Mer snack om onlinemiljöer lär dyka upp förr eller senare. Om inte annat när jag har läst Castronovas bok Synthetic Worlds.