En lista på de utmärkelser jag och mitt arbete fått under åren.

Rollspelsdraken – 2015

Juryn har beslutat att tilldela Åsa Roos Rollspelsdraken 2015 för hennes insatser för rollspelshobbyn. Hon har genom åren etablerat sig som en mångsysslare av rang: driven konventsgeneral; styrelseledamot i Sverok; föreläsare om jämställdhet i rollspel; Sveriges kanske mesta rollspelsrecensent; samt produktiv äventyrsförfattare. Dessutom är hon en av de som visat vägen för crowdfunding av svenska rollspel genom det uppmärksammade Nyckelringsrollspelet. Hon har påverkat hobbyn i stort och smått, högt och brett, och vi finner därför att hon är en värdig mottagare av årets pris.
Rollspelshistoria

Bästa Artikel i Fenix 2015 – Ingenjör Hamblys maskin

Läsaromröstning för bäst artikel i Fenix 2015 gick till mitt äventyr Ingenjör Hamblys maskin.

Filosofie Hedersdoktor i Informationsteknik vid Högskolan i Skövde – 2016

Den 7:e Oktober 2016 blev jag promoverad till Hedersdoktor i Informationsteknik vid Högskolan i Skövde med följande motivering.

Åsa Roos är en av de främsta förkämparna för en jämställd och inkluderande spelkultur i Sverige. Hon har mångårig erfarenhet som spel- och UX-designer inom spelindustrin och är ett känt namn i dessa kretsar. Hon driver också en blogg (http://discordia.se/) där hon skriver om spel i allmänhet och om jämställdhet inom spelkulturen i synnerhet. Trots hot och trakasserier från personer som motsätter sig en inkluderande spelbransch fortsätter hon oförtrutet att ta debatten och stå på barrikaderna för att skapa förändring. För Donna på Högskolan i Skövde är Åsa en självklar förebild och stor inspirationskälla och var i höstas inbjuden av Donna för att prata om inkluderande speldesign samt att leda ett Game Jam på samma tema.

Åsa har ett starkt renommé i branschen, med erfarenhet som spelutvecklare inom välkända företag som bland annat Avalanche och nu Bioware. Åsa är en sann förebild för alla som arbetar för en inkluderande spelkultur och framför allt för alla tjejer som funderar över en karriär som spelutvecklare.

Bästa Skribent i Fenix 2016

Läsaromröstning för bäst skribent i Fenix 2016 gick till mig.