Häromdagen gjorde jag ett misstag. Mitt misstag bestod i att tro att det går att ställa enkla frågor i bräd-och rollspelsforum och tro att jag skall få ett enkelt svar. Jag vill framföra en innehållsvarning innan du läser vidare. Texten innehåller citat och de citaten kan ibland vara transfobiska, rasistiska och sexistiska. Jag har tagit mig friheten att dölja vissa rasistiska epitet, men annars står texten som jag fann den på forumet.

Min fråga som jag ställde var egentligen en efterlysning. Jag bad om exempel på feministiska rollspel och rollspel skrivna av andra än cis-män. I en tråd som upptogs – när den låstes på min begäran efter efterfrågningar av admins – av runt 580 kommentarer var det drygt 30 svar som innehöll någon form av rollspelstips.

Resten av tråden ägnades åt att diskutera mina motiv bakom frågan, ifrågasättande om varför det ens var nödvändigt att dela in rollspel efter vilka som författat dem och, kanske med mest genomslagskraft, huruvida ordet “cis” var kränkande eller ej. Inte nog med det. Tråden gav också upphov till ytterligare nio trådar som diskuterade eller berörde ursprungstråden, inklusive spekula­tioner runt mina motiv och politiska åsikter. Jag skall kanske tillägga att jag först nekade till att få tråden låst, just för att jag inte vill förhindra diskussion, men det blev dagen efter alldeles för mycket konspirationsteorier och plingande i tråden för att jag skulle orka med.

Innan jag börjar dissikera inläggen vill jag inleda med att klargöra ett par saker. Jag är filosofie hedersdoktor vid Skövde Högskola inom äm­net informationsteknologi. Jag är alltså inte akademiker i vanlig mening, utan har mottagit en utmärkelse av Högskolan för att jag ägnat mig åt att under många år debattera och motsätta mig sexism inom datorspelsindustrin och -kulturen. Jag blev även till­delad rollspelsdraken av föreningen WRNU 2015 för mitt engagemang inom hobbyn.

Jag berättar detta för att det i forumet uppstod frågor runt varför jag ville ha tips, om jag nu redan var doktor i spel, men även en undran om vem jag är.

Om hon är doktor i spel och specialiserad på rollspel undrar man lite varför hon frågar oss om svenska rollspel skriva av icke cis-män. Det är väl just sån här information man borde kunna fråga en expert om. Antalet utgivna svenska rollspel borde max vara 20 st.

Mmm, men nu är jag vare sig doktor i spel eller specialiserad på rollspel. I alla fall inte ur en akademisk synpunkt. Och även om jag var det – vari ligger problemet att jag frågar? Det här är för övrigt frågan som startade hela debaclet:

Jag har inlett en jakt på feministiska rollspel och rollspel som är skapade av individer som inte är cis-män. Finns det några tips att hämta i den här gruppen, månne?

Feministiska i det här fallet definierar jag som rollspel som för­söker vara jämställda, med god representation av etniciteter, sexualiteter och mångfald. Jag har redan fått mängder av tips på twitter, men det är av förklarliga skäl få svenska rollspel där.

De 580 svar som följde och de ytterligare nio trådar som startades gav upphov till 1000-tals kommentarer. Jag var, för att kunna koncentrera mig på mitt arbete och än viktigare sova, tvungen att gå ur gruppen för att få lite lugn och ro. Exemplen nedan är tagna ur frågetråden, jag har inte ens börjat peta på de andra trådarna, det blev för långt.

Detta i sin tur gav upphov till diskussioner, så jag förklarar härmed mina motiv:
Jag gick ur forumet för att det är tröttsamt att läsa kon­spirationsteorier om “vad jag egentligen menade” samt att bli påförd absurda åsikter och tankar på grund av ordval. Att detta dessutom sker över inte en utan NIO separata trådar som alla på något vis återkopplar till mitt ursprungliga inlägg gör att en översikt eller respons från mig på dessa påståenden om min person och mina åsikter blir omöjliga att bemöta. För att inte bli tokig drog jag mig ur forumet. Dels vet jag hur svårt jag har för att inte kolla kommentarer och dels hur svårt jag har för att inte låta något jag uppfattar som felaktigheter stå oemotsagda. Det enklaste var att lämna för att få lite lugn och ro medan stormen blåste över.

Jag annonserade aldrig att jag lämnade forumet och jag annonserade inte min återkomst (som i ärlighetens namn hade mer med screenshots att göra än en önskan om att delta).

Till detta kan också läggas att det var första gången jag postade en tråd i forumet. I en diskussion med ett par andra forumdeltagare konstaterade jag att jag tydligen är bra på att trycka på folks knappar.

Jag vill också poängtera att jag på intet vis velat “tysta” diskussionen. Däremot bad jag de som försökte deraila diskussionen, medvetet eller omedvetet, att starta egna trådar där de kunde diskutera ordet cis-män eller vad det nu än var de ville prata om.

Responsen jag fick, där derailande och halmgubbar blandas om vartannat har jag tänkte bemöta nedan. Det är inlägg som ifrågasätter frågan, ordval och mig som person. Men först – definitionen av cis person (cis-man) som jag använde för min fråga. Definitionen kommer ifrån Wiktionary:

person som genom sina könsuttryck och/eller könsidentitet inte överskrider kulturella könsnormer.

Antonymen är transperson.

Jag skriver på bloggen eftersom jag redan blivit utsatt för så mycket granskning på forumet och dessutom inte vill inflammera diskussionen ytterligare. Jag skriver också här för att jag tycker att det är viktigt att göra det bemötande jag fick transparent. Det är viktigt att förstå vad som händer runtom i sociala medier och på forum, för om vi inte lyfter problematiken kommer vi aldrig kunna lösa den.

Det spelar väl ingen roll vem som gjort spelet? Huvudsaken är väl att det är ett bra och underhållande spel?

Men varför är det viktigt att ett spel inte är gjort av “cis-män”?

Fattar inte varför det skall vara så viktigt att författaren / författarna ska vara på ett visst sätt. Det påverkar väl inte slutprodukten?

Så Drakar och Demoner hade varit väldigt annorlunda om en icke-vit man skrivit det?

Det finns flera frågor med samma eller liknande formulering i tråden, men jag tyckte det räckte så där. Ponera att vi tar bort allt vad beskrivande nämnare heter och ställer frågan igen. Då blir den “jag har inlett en jakt på rollspel. Finns det några tips att hämta?” Med tanke på hur vag den frågan blir och på hur stor min samling är hade det knappast givit några bra resultat.

Jag hårdrar så klart. Jag kunde ha frågat enbart efter feministiska rollspel men då misstänker jag att snacket hade gällt ordet feminist. Dessutom hade en sådan förfrågan missat den andra för mig viktiga poängen – rollspel som inte skrivits av män.

Som många redan påpekat i trådarna har den levda upplevelsen betydelse för hur du designar spel, och det gäller män också. Min erfarenhet som spel­designer är att jag skriver spel om sådant som intresserar mig eller kring koncept jag tycker är intressanta. Nyckelringsrollspelet hade aldrig hänt om jag inte hade en nördig kärlek till anteckningsböcker. Zonsektorn kvinnokollektivet som jag skrev till Mutant År Noll hade aldrig hänt om jag inte hade funderat över separatism och hur det påverkar hobbyn. O quam cito transit Gloria Mundi hade inte hänt om jag inte varit intresserad av konflikten mellan vänskap och makt.

På samma sätt tror jag att det finns en skillnad mellan hur personer som känner sig hemma i hobbyn skriver och de som inte gör det men skriver ändå. Jag tror att erfarenheter och intressen speglar vårt skapande. Eftersom jag redan har runt 700 böcker och bara en handfull av dem är skrivna av andra än män ville jag göra en informell undersökning. För att kunna göra den behöver jag titlar på rollspel av andra än män. För att hitta de titlarna behöver jag hjälp. De står nämligen inte i spelhyllan och väntar på mig.

Oavsett allt jag skrivit ovan kan jag ändå inte sluta fundera på varför jag måste berättiga mitt sökande. Hade jag frågat om fantasyrollspel hade nog ingen ifrågasatt mina motiv till det. Vad är det som upplevs som så problematiskt med att be om spelförslag av icke-män att det ger upphov till kommentarer av den här typen?

Jag har faktiskt ingen aning om ens vilket kön skaparna av rollspelen jag spelar har – än mindre om de är CIS-män (sic) eller inte

Varför är färgen, könet och åldern på författaren av ett rollspel relevant öht?

Sitter någon kunskap, eller något perspektiv, tro eller åsikt i dessa attribut?

Vet inte varifrån du fick transperspektivet … men det är naturligtvis så att deras historier skiljer sig åt eftersom de är olika individer. Ingen är den andra lik. Det är lika naturligt att deras historier kan berika helheten, vem påstod något annat. Och vill man spela spel som är skrivna av transpersoner så söker man efter det. Tror ingen skulle ha reagerat på om hen frågat efter spel skrivna av sådana.

Men nu var det inte det hen gjorde eller hur?

Det hen gjorde var att fråga efter spel som INTE är skrivna av en viss grupp vilket är en helt annan sak. Dessutom så görs det i ett sammanhang där vederbörande verka mena att CIS-män (sic) inte kan skriva spel som är “jämställda, med god representation av etniciteter, sexualiteter och mångfald.”

Något som för övrigt främst är upp till spelledaren.

Tycker ni ett spel är bättre/sämre beroende på författarens hudfärg eller sexualitet?

Fast då söker man efter spel skrivna av kvinnor eller hur? Återigen. Det var inte det hen gjorde utan hen efterfrågade spel som ej var skrivna av CIS-män (sic).

Följaktligen går ALLT annat bra. Bara det inte var en vit hetero man som skrivit det.

För det första är det svårt att be om tips utan att på något sätt definiera vad det är som efterfrågas, i synnerhet när det faktiskt är något specifikt som efterfrågas. För det andra har kommentatorn fel. Om personen hade läst innantill är de två krav som ställs dessa; att spelet är feministisk utan författarkrav eller att spelet är skrivet av någon som inte är en cis-man. För det tredje finns det inga som helst krav på hudfärg i min frågeställning, det är helt påhittat.

Jag tycker också att det är intressant att personen som kommenterat runt transpersoner inte inser att transpersoner ingår i definitionen icke cis-man. Så egentligen säger de att det är helt okej att fråga efter det jag frågar efter, personen är bara så inne på att jag på något sätt skulle diskriminera mot män att det får ta allt fokus. Detta trots att inget sådant skett i förfrågan.

Jag har heller inte på något sätt lagt några värderingar i mäns eller kvinnors skapande. Jag gav till och med exempel på Mikael Bergström som någon som skrivit bra feministiska rollspel utifrån den definition jag gav.

Det är tydligen en känslig fråga detta.
Säg mig skulle det vara okej tycker ni om hen hade efterfrågat rollspel skrivna enbart av judar, eller enbart av vita.

Vad är skillnaden?

Angående perspektiv – visst är det så att våra bakgrunder i mångt och mycket styr våra perspektiv. Vissa mer än andra.
Men att exkludera en enorm grupp människor på grundval av kön, färg och ålder med påståendet att de inte kan förstå det perspektivet är lika fördomsfullt som att påstå att en viss religions följare eller en viss färg på kroppen gör att de inte kan leva i ett normalt samhälle, är våldtäktsmän, inte förstår att (insert anything here).

Det perspektiv man behöver är att vi alla är individer hur många grupper vi än må tillhöra och att grupperna aldrig kan vara ett givet tecken på hur en given individ kan vara eller inte vara.

Eller har ni glömt vad man exempelvis sa om oss rollspelare på 80-talet?

Det dröjde inte länge innan det dök upp jämförelser med nazism och andra former av extremism, vilket är ett sätt att misstänkliggöra bakomliggande motiv. Det fortsätter, med samma missuppfattningar som förekommit redan tidigare, men nu är det mer uttalat.

För mig är hudfärg och sexualitet med mera väldigt ointressant. Nazister och PK-figurer anser att det är extremt viktigt.

Tycker det är högst legitimt att ifrågasätta när någon eftersöker material enbart skapat av en individ utifrån specifikt genus/ursprung/kultur? Framförallt när OPs framställning säger att (enligt hennes) definition så är feministiska alternativ bara ok om dom inte är framställda av såkallade CIS män (sic).

Om det tydligt framgått i posten varför det eftersöktes så hade säkert … inte frågat vad det handlar om.

Så vid det här laget är jag nazist, elitist (eftersom jag inte anser att feministiska spel är okej om de skrivits av män, vilket är något jag aldrig sagt men som vi skall se är det fritt fram att hitta på i den här tråden) och/ eller PK-figur.

Allt det här är halmgubbar som är avsedda att skifta fokus från grundfrågan till en påhittad oförrätt att argumentera emot. Exakt vad debattören vill åstadkomma kan jag inte uttala mig om men jag gissar att det är problematiskt att jag väljer bort män som kreatörer. Med halmgubbe menas alltså att man tar citat ur kontext eller konstruerar en egen version av det som sagts och sedan argumenterar mot sin egen version. Att leta efter rollspel av en viss typ är kanske inte så kontroversiellt, men att förvränga meningen till att bli att jag genom min förfrågan diskriminerar mot män är lättare att opponera sig emot.

Det fortsätter.

Som jag betraktar det så är ordet CIS-män (sic) lika kränkande som ordet “bög”, “n***r” eller “rödstrumpa”.

Man buntar ihop en grupp människor utifrån ett medfött attribut eller en åsikt och kletar på dem ett epitet för att förminska dem.

Det är inte okej någonstans tycker jag. Vare sig det handlar om homosexuella, mörkhyade eller vita hetero män.

det är just det: Cis-man är inget neutralt begrepp utan används i samma grad som rödstrumpa, såsse (sic) eller jude i det kontext som du beskriver. Det är ett nyspråksord som har en viss betydelse bland många som intresserar sig för frågan och knappast neutral

jag anser att cis är en djupt obehaglig och beklagandsvärt använt begrepp som inte bör användas i lättvindigt som det har gjort många gånger.

Jag vet inte riktigt vad det är för slags åsikter du försöker kleta på mig. För mig har sexuella läggningar, böjelser, identitet väldigt lite med individen att göra och mer med vilket fack som människor vill placera andra i. Det är förvisso något väldigt mänskligt att placera människor i fack. Det är enkelt och känns sannolikt tryggt för de som gör det men å andra sidan så utmanar man sig inte när man gör det.
Detta handlar inte på något sätt om transpersoner eller någon annan icke normativ grupptillhörighet utan om hur vissa ord bör undvikas att användas för att beskriva grupper eftersom stora delar av dessa grupper inte tycker om det ordet.
Till sist kokar det ned i respekt för andras åsikter och viljor. Om inte en stor del av de individer som ni kallar CIS-män (sic) tycker att det är kränkande så är det faktiskt inte upp till er att bestämma att vi har fel på precis samma sätt som det inte är upp till mig att bestämma att du ska finna dig i att kallas för (insert vad du vill här).

Du är för övrigt själv och nosar på en av orsakerna till att CIS-män uppfattas negativt av dem som ni menar tillhör gruppen.

Du lyfte själv “ditt (och mitt) privilegium som cis-män.

Definitionen av privilegierad lyder:
Ett privilegium, förmån, är en lagstadgad, exklusiv rättighet som ges av staten till en viss person eller grupp.
Ordet privilegium kan också användas ur ett socialt perspektiv, alltså om grupper i samhället som har större inofficiella rättigheter än andra.

Vilka rättigheter är det då du menar att vi “CIS-män” (sic) har till skillnad ifrån övriga grupper?

Med den här texten vill debattörerna låta göra gällande att cis skulle vara jämförbart med att använda n-ordet som använts under århundraden för att dehumanisera, eller ordet bög som är både ett skällsord och nedsättande, om än kanske av olika magnituder. Rödstrumpa känns som något taget ur luften, men vad vet jag? Det kanske är ännu ett av de där orden som den här personen finner kränkande, eller vill att vi som är feminister skall reagera negativt på så att personen kan få ytterligare ved till brasan.

Det slutar så klart inte här. Efter misstänkliggörande och halmgubbar är det dags att ifrågasätta vad ett jämställt rollspel egentligen ÄR, utan att reflektera över att det finns – om inte detaljerade riktlinjer – så åtminstone en ungefärlig definition. Men det räckte inte.

Vilka rollspel har du som exempel är inte jämställda?

Detta äe (sic) väl den korrekta frågan att ställa… På vilket sätt är t.ex. DnD ojämställt?

Jag funderar på två exempel som jag undrar hur du ställer dig till Åsa. Det ena är Sagas of the Icelanders där vilka som är kvinnor och vilka som är män är en viktig del av settingen som baseras på könsrollerna i sagorna men båda sidor har viktiga funktioner. Det andra är Pendragon där alla spelar manliga riddare – man kan inte spela kvinna.

Inget av spelen är skrivna av kvinnor men om de hade varit det – hade de varit jämställda?

Exakt vad ett “feministisk” rollspel är är en bra fråga. Ska reglerna vara könsneutrala? Det är de i 95% av fallen. Det i sin tur skulle kunna klassas som sexistiskt eftersom man då man inte erkänner att kvinnor är lika mycket värda även med mindre muskelmassa (vilket borde gälla i ett realistiskt särartsfeministiskt spel). Är världen könsneutral? Kan ett rollspel ha en feministiskt agenda och ändå ha icke könsneutral värld? Klarar vi oss med att skippa sexistiska bilder? Om de sexistiska bilderna är ritade av en kvinna som inte är hetero är de fortfarande sexistiska? Kan en cis-man göra ett feministoskt (sic) rollspel över huvud taget och är denna frågeställning i sig sexistisk? Kan man vara sexist och ändå för jämställdhet? Osv, osv..

Japp, illustrationera (sic) följer gängse könsnormer men sällan reglerna. Vad gäller grupperingar är rollspel ofta betydligt mer jämnställda (sic) än vad som gäller i verkligheten. Men är detta jämnställt (sic) eller skulle ett spel där man bekämpar faktiska orättvisor vara mer feministiskt? Och stereotyper är väl just grejen med alver och dvärgar? Och vad spelar det för roll när spelare och spelledare ändå kör som de vill?

Och jag utvecklar frågan. Exakt vad är ett jämställt rollspel? Vet inget rollspel som förbjuder olika sexuella läggninar (sic) (även om Rolemaster var nära). Och jag känner inte till något rollspel som hindrar mångfald – men det omvända finns det massa exempel på. Det enda sexistiska jag hittar i rollspel är illustrationerna.

Alla spel (regelsystem) utan spelvärldar är oftast jämlika, även om en del gör skillnad på kön för egenskaper. Nu skapas det nog inte så många sådana längre. Det gör dem inte automatiskt jämställda, men potensiellt (sic) (då man själv får klä dem i världsdräkt).

För att svara på de här frågorna, något jag för övrigt tillbringat rätt mycket tid med att göra redan, bland annat på den här bloggen, så måste jag analysera rollspelen. I fallet Sagas of the Icelanders har jag inte ens grundregelboken vilket gör det svårt att bemöta påståendet om just det rollspelet, men det är inte det som är problematiskt. Det är kravet på att bevisa att det finns ojämställda spel som blir problematiskt, främst för att det förmodligen hade kvittat vad jag än lagt fram för exempel, forskning eller åsikter. Den här typen av diskussioner slutar nästan alltid i “du använder inte källor som jag har godkänt, alltså har du fel”. Nu säger jag inte att alla de här frågorna är dåliga, det är mycket här som är intressant, men jag har redan givit en generell beskrivning (om än något vag) på vad jag letar efter. Tycker man att det faller inom ramarna tipsar man, annars gör man det inte.

Det här är ett försök att deraila diskussionen till att handla om något annat än vad den egentligen handlar om, det vill säga rollspelstips. När vad-är-jämställdhetskortet hade spelats var det dags att påstå att rollspel redan är jämställda. Tillåt mig att le.

I ett rollspel är det ju liksom upp till spelgruppen att definiera hur karaktärer och världen framställs. Vill du spela en homosexuell transriddare så är det väl bara att slå till på det?

men vad spelar det för roll? Man gör ju vad man vill med det

Det är nuförtiden en otroligt komplecerad (sic) fråga att definera (sic) vad feminim (sic) är I sig så det är en rätt komplicerad fråga. För att inte nämna att då rollspel kontrolleras av SL så finns det ens någont (sic) feministiskt spel till att börja med? Rollspel är ju ändå bara setting och spel mekaniker. Vad karaktärerna spelas och hur dem behandlas (åtminstone pga kön) är ju upp till SL.

Eftersom ett spel aldrig kan vara bättre än sin spelledare och dennes sätt att hantera sådana frågor så skulle jag säga i princip alla moderna spel. Fast å andra sidan kanske jag lägger en annan värdering i jämställdhet på så sätt att alla får vara med och kan spela i princip vad de vill för typ av karaktär.

CIS-män?? På riktigt? Det är ungefär lika relevant som att använda ordet rödstrumpa.

Jag tänker ta upp professor Josh Tanenbaum som jag var och lyssnade på häromdagen på UX Con, en konferens för de inom EA som jobbar med user experience på olika sätt. Han pratade om “transformative play”, det vill säga hur vi förändras av det vi spelar. Tanenbaum menar på att vi genom att inta en roll även förändras av den rollen. Han citerade Robert Benedetti som sade så här:

Your experience of your character’s significant choices is the mechanism by which the Magic If produces transformation. When you have entered into your character’s circumstances as if they were your own, felt their needs as if they were your own, and made the choices they make given those needs in those circumstances, then action follows naturally and with it transformation.

De av er som har läst åtminstone något om nordiska LARP vet att det finns ett begrepp som kallas bleed, hur de roller vi gestaltar i spelet eller lajvet ibland kan färga oss flera dagar, till och med veckor eller år efter att vi har lämnat rollen. Min hypotes är att det inte bara är när vi spelar som vi påverkas av det vi tar del av, jag tror också att vi färgar det vi skapar genom våra erfarenheter.

Jag diskuterade lite runt det här med Tanenbaum (det visade sig att vi kände samma människor (hej Staffan!)), och precis som jag tror även han att vi inte kan skilja på mekanik, innehåll och upplevelse. Upplevelsen är den största biten, men vi måste också ta hänsyn till mekaniken och innehållet. Därför tror jag inte att man till fullo kan säga att det bara är upplevelsen som är viktig. Upplevelsen formas av hur spelet och mekaniken är formulerat, det vill säga den underliggande texten. Den underliggande texten i det här fallet består inte bara av vad som skrivs utan hur det skrivs och hur det illustreras.

Antingen kan vi göra ett val och säga att spel inte har någon betydelse och därför inte påverkar oss alls, eller så gör vi ett val och säger att spel påverkar oss och har betydelse. Men om spel påverkar oss och har betydelse så har också texten betydelse. Därför går det inte att kategoriskt säga att alla moderna spel är jämställda, vi måste undersöka dem först.

Sedan dök så klart även den här typen av kommentarer upp. Det är som alltid lika intressant att se hur människor som påstår att de fullständigt ointresserade av diskussionen kliva in och säga något bara för att.. ja, varför då? Provokation, kanske. Det finns också en viss snobbism i påståendena som följer. “Jag har minsann aldrig brytt mig om sådant, jag bryr mig om kvaliteten på spelet”, som att intentioner bakom spelet på något sätt skulle försämra kvaliteten, eller att förmågan att ställa sig över tuttbrudar i ringbrynjebikini är att kunna se igenom det yttre till det som verkligen räknas, nämligen mekaniken. Men den attityden är också bedräglig för då hamnar vi återigen på läget att vi inte låter texten betyda något.

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med det eftersom jag aldrig någonsin brytt mig om det perspektivet när jag valt mina spel. För mig har världen och spelmekaniken alltid betytt mest.

Både jag och mina barn älskar gamla hederliga drakar och demoner så det kan jag varmt rekommendera.
Det är viktigt för mig att de alla känner sig välkomna och får välja själva hur de ska vara. Ex så vill inte min yngsta dotter kämpa mot monster och sådant men det har jag alltså löst på ett för henne bra sätt.

Den andra kommentaren i raden är också problematisk, för vi löser inga problem bara genom att byta ut. Texten kan fortfarande vara problematisk genom hur roller beskrivs, vem som får lov att göra vad och så klart även genom illustrationer.

Köp ett äventyr. Ändra alla kvinnor till män och alla män till kvinnor. Done!

Eller varför inte påstå att “spelet” som efterfrågas måste vara tråkigt eftersom… ja, vadå?

Låter som ett sjukt trist spel.

Sedan kommer den oundvikliga kommentaren runt spel och politik.

Detta är ett klusterfuck och anledningen till att “Vi Som Lajvar” slutade vara en portal för alla, oavsett åsikter, och började vara en circlejerk för feminister och fejk-altruister som som tävlar i kapp om vem som kan vara mest “progressiv”.

Vad blev då resultatet av att den här diskussionen drog igång? En konsekvens har redan synts här på min blogg – ett gästinlägg av en tjej som är livrädd och mår dåligt på grund av den här typen av “diskussioner” där intoleransen står som spön i backen. Jag tror inte att hon är ensam om det.

En annan konsekvens var rent praktiskt för mig att jag inte fick särskilt många tips, och de tips jag fick blev begravda i inlägg som handlade om något helt annat. Det tog mig flera timmar att gå igenom tråden. Under den läsningen blev jag också utsatt för de konspirationsteorier och felaktiga uppfattningar om mina motiv och åsikter som växte fram i tråden och sedan tog an en egen air av alternativa fakta, eftersom de påhittade åsikterna jag sades ha spreds vidare i ytterligare trådar.

Jag mådde helt enkelt inte så bra av att läsa forumet, och jag tillbringade en hel dag på jobbet med att vara distraherad och stressad. Till slut gick jag ur gruppen för att slippa behöva bry mig. Out of sight, out of mind.

Det största problemet jag ser är dock att den här typen av oresonliga mothugg när man går på frågeställning, hittar på egna halmgubbar att slåss mot och viftar bort det hela med att det inte är viktigt, är att det visar på en intolerans som både skrämmer och skrämmer bort de som kanske annars hade velat delta. Vi vet alla hur underbart det är att spela spel och att delta i gemenskapen som uppstår inom framförallt rollspel. Varför då inte tillåta fler att delta i den gemenskapen?

Nu skall det ärligt sägas att många var på “min” sida (vilken den nu än var, eftersom jag ställde en fråga utan värderingar), och att många av diskussionerna var intressanta, om än helt off topic. Det hjälper dock inte när stora delar av trådarna genom sina frågeställningar ifrågasätter om huruvida spel är politik (allt är politik) eller om spel påverkar oss (ja).

För min del innebar det här också att ett projekt jag har velat göra ganska länge inleddes med ångest och tvivel, för om en så här enkel fråga kan ställa till med så mycket besvär, hur blir det då inte om jag faktiskt genomför projektet? När jag berättar vad det handlar om och publicerar det? Det kan potentiellt sett leda till totalt kaos och jag frågar mig om det är värt det. Är det värt det att ställa frågan jag ställde i det forumet jag ställde den och gå igenom en dag av ångest och distraktioner, samt att det får en splattereffekt på vänner vars välfärd jag bryr mig mycket om? Är det värt det eller skall jag hålla käften och kanske gå miste om något?

Är det värt det?

(EDIT: Korrläste texten lite, den var en smula osammanhängande i början, men jag skyller på att jag skrev den på tre olika plattformar och över flera dagar. Det var fasen inte lätt att sammanställa allt detta. Tog över 300 screenshots på diskussionerna. Dessutom särskriver min iPhone åt mig, vad det verkar. Himla irriterande.)