Charader har jag hämtat ifrån Stephanie Spadaccinis The Big Book of Rules” som innehåller mängder med regler. För en spelutvecklare tycker jag att den är näst intill oumbärlig. Det är bra researchmaterial. Det är också därför jag postar regler på discordia med jämna mellanrum, för att det är vettigt att ha ett hum om hur andra regler, lekar och spel ser ut. Inget nytt under solen, bara varianter på det.

Charader var det ultimata sällskapsspelet i USA under 30- och 40-talen.

Utrustning
• Pennor
• Papper
• Ett tidtagarur eller en klocka med sekundmätare

Antal spelare
6+ (två lag med 4 – 5 eller fler är perfekt)

Mål
Att agera en mening under kortast möjliga tid.

Förberedelser
Spelarna delar upp sig i två lag. Varje lag går till ett eget rum och kommer på namn på filmer, sånger, böcker, TV-serier, pjäser och berömda fraser eller citat som medlemmarna i det andra laget måste illustrera med gester.

De skriver sina val (så många som det finns medlemmar i motsatta laget – fler om det finns tid) på små bitar med papper, viker dem och återvänder till spelrummet.

En person utses till tidhållare. Varje person har två minuter att förmedla hans eller hennes charad till sitt lag.

Regler
Den första spelaren väljer en charad som det andra laget valt. Hen har upp till en minut att läsa och tänka på hur hen bäst skall agera ut charaden. Hen ger ett tecken till tidhållaren när hen är redo att börja.

Utan att använda ljud eller föremål av något slag agerar hen ut sin charad. Tidhållaren håller koll på tiden och på hur lång tid det tar för varje spelare att förmedla sin charad till sitt lag.

Om det spelande laget inte kommer på rätt svar inom två minuter säger tidhållaren “tiden är ute” och spelaren berättar för sitt lag vilken charad hen försökte illustrera.

Lagmedlemmarna turas om tills dess att alla lagmedlemmar har gått en runda.

Det lag med minst antal minuter i slutet vinner.