När jag fiskade efter ämnen att skriva om här på discordia fick jag förslaget “fantasy done right”, samt att jag skulle bygga en setting eller ett rollspel som inte innehöll en mängd sexistiskt trams. Skall jag vara helt ärlig så finns det nog inte en suck i helvetet att jag faktiskt har tid med detta, men jag kan ju börja i alla fall och se hur långt jag kommer.

Nothing ever begins.
There is no first moment; no single word or place from which this or any other story springs.

The threads can always be traced back to some earlier tale, and to the tales that preceeded that; though as the narrator’s voice recedes the connections will seem to grow more tenuous, for each age will want the tale told as if it were of its own making.
Thus the pagan will be sanctified, the tragic become laughable; Great lovers will stoop to sentiment, and demons dwindle to clockwork toys.

Nothing is fixed. In and out the shuttle goes, fact and fiction, mind and matter woven into patterns that may only have this in common: that hidden among them is a filigree that will with time become a world.
– Clive Barker, Weaveworld

(Älskar citatet ovan. Barker tillsammans med Gaiman är bland mina favoritförfattare.)

Att bygga en värld börjar med research och frågor
Att bygga en värld för mig handlar om att ställa frågor. Vad är mitt syfte med spelet? Vad vill jag framhålla, skapa, göra? Frågan jag fick på fiskteturen såg ut så här “Jag skulle vilja se en serie inlägg där du bygger en rollspelssetting från grunden. Eftersom det finns så många usla, sexistiska slentriansettings därute, menar jag. Jag skulle vilja se ‘Fantasy done right’, till exempel.”

Det begränsar de inledande frågorna något. Ingen sexistisk slentrianmässig setting. Check. Helst inte usel. Check. Då tar jag ett steg längre. Jag bygger en setting där spelarna bara får spela kvinnor och männen är på undantag. Eftersom det finns ett underskott av könsöverskridande rollpersoner inom rollspel tänker jag också att trans*personer och ickebinära skall få plats. I skrivande stund vet jag inte om jag kommer att lyckas, men jag skall i alla fall ha det som en föresats.

Det första jag funderar över är mekanik. Inte för att det är nödvändigt, men för att jag vill att min värld skall stämma överens med mina regler. De beslut jag har tagit hittills är att män är ett undantag och att kvinnor, ickebinära och trans*personer skall ha en plats i spelet. Eftersom de flesta “kommersiella” rollspel som finns att tillgå mer ofta än inte fokuserar på strid tänker jag mig att det här rollspelet skall luta mer åt samarbete. Individen är underordnad gruppen. Dessutom vill jag att normen är något annat än vithyade människor. Eftersom jag själv är kritvit är det svårt för mig att sätta mig in i hur det är att vara rasifierad och den rasism som möter en person dagligen. Jag har inte den erfarenheten. För att inte fastna i rasismproblematiken (utan att dock helt ignorera att bruna människor ofta inte får vara med i rollspel) så bygger jag en värld där hudfärg inte har någon betydelse. Ja, jag håller med om att det är att fega ur, men i mitt rollspel är alla mer eller mindre bruna. Vad det gäller trans*personer och ickebinära har jag heller ingen egen erfarenhet, så därför är världen okej med både cis och de som inte är cis. Återigen fegar jag delvis ur och säger att tillvaron inte begränsas av kön.

Så vart placerar jag ett rollspel där män är ett undantag snarare än en regel, där den normala hudfärgen är brun och där kön inte är viktigt? Lösningen på det “problemet” blir för mig att låta rollspelet utspela sig i det antika Grekland eller däromkring och att fokusera spelet på amasoner.

De grundläggande värderingarna jag uar att utgå ifrån är:

  • Gruppen före individen
  • Strid är inte fokus för reglerna
  • Hudfärg är brun, så alla illustrationer beskriver bruna människor – vita människor förekommer, men det är ovanligt och värt att notera
  • Kvinnor är grundläget, män förekommer, men inte ofta
  • Kön är irrelevant
  • Alla människor har samma värde

Mitt spel kommer alltså att handla om amasonstammar. När jag har så här mycket klart för mig är det dags att läsa på om amasoner. Lyckligtvis faller det sig så att jag dels har en hel hög litteratur om amasonerna och jag har även alla säsonger av Xena – Warrior Princess. Marion Zimmer-Bradleys The Firebrand är också en bra resurs. Vanligtvis slukar jag allt jag kan när det gäller ett ämne jag är intresserad av och för mig är kvinnor som lever åtskilda från män superintressant. Nu gäller det bara att fundera ut den viktigaste biten om spelet. Vad gör spelarna?

Det får bli ämnet för nästa bloggpost. Under tiden – länkar till böcker och artiklar:
Marion Zimmer-Bradley The Firebrand
Batya Weinbaum – Island of Women and Amazons
Adrienne Mayor – The Amazons
Merina Valasca – The Amazons
Amazonation.com
Timeless myths – Amazons