I Dragon Age 2 är upplägget strukturerat på ett sådant sätt att jag har svårt att se hur det inte skulle bli en uppföljare av spelet, vilket BioWare också bekräftat*.

Jag vill redan nu påpeka att den här bloggposten kommer att innehålla spoilers, så om du vill ha ett icke-spoilat spel är det dags att sluta läsa nu.

Lösa trådar – Flemeth
Flemeth är the Witch of the Wilds, en person som har stort inflytande både över Wardens och Hawkes överlevnad. Flemeth räddar spelaren både i Origins (Tower of Ishal) och i Dragon Age 2 (Korcari Wilds). Hon är en Deus Ex Machina som rycker spelaren ur en säker död – inte en, utan två gånger.

Flemeth - BioWares favorit i Deus Ex Machina-kategorin

A deus ex machina ( /ˈdeɪ.əs ɛks ˈmɑːkiːnə/ or /ˈdiːəs ɛks ˈmækɨnə/ day-əs eks mah-kee-nə;[1] Latin: “god out of the machine”; plural: dei ex machina) is a plot device whereby a seemingly unsolvable problem is suddenly and abruptly solved with the contrived and unexpected intervention of some new event, character, ability, or object.

Wikipedia

Första gången är hennes räddningsakt djupt förankrad i berättelsen (Origins) och på något sätt förståelig. Flemeth ser framtiden. Hon ser att blighten måste stoppas och att Warden är den som kan göra det. Det är fortfarande en osannolik räddning ur en (för rollpersonerna) ohållbar situation, men Flemeth har ett syfte.

I Dragon Age 2 träffar spelaren Flemeth i Korcari Wilds. Hon råkar flyga förbi och vill träffa spelarpersonen för att, som hon säger, ta reda på vem det är som är så mäktig att han eller hon kan fälla en ogre.

Även här är Flemeth medveten om spelarpersonen Hawkes storhet, men hon väljer att vara lätt kryptisk. I utbyte mot räddning ber Flemeth Hawke att leverera en amulett. Amuletten innehåller en del av Flemeth själv. Flemeth räddar Hawke, out of the blue, men det sker ändå en återkoppling på just den biten när Hawke levererar amuletten.

Det andra mötet med Flemeth är det som känns mest oavslutat och det som lämnar trådar fladdrande i vinden.

We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment… and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly.

Vilken foreshadowing! Och ändå tycker jag inte att jag under spelet får chansen att hoppa, i alla fall inte på det dramatiska sätt Flemeth antyder. Hela Flemeths uppenbarelse i Dragon Age 2 är oförklarlig, i det att det enda hon gör är att skapa frågor, men inte besvara dem. Hennes närvaro är strikt sett onödig ur ett berättelseperspektiv. Jag hoppas på ett ihopknytande av säcken i Dragon Age 3.

Cassandra Penthaghast
Det här är kanske den mest uppenbara och lösaste tråden av dem alla. Cassandra är den som tillsammans med Varric “berättar” historien om Hawke. Cassandras stigande beundran för Hawke (i min story), får henne att framstå som någon som tror på det hon får berättat för sig, samtidigt som hon har en tendens att avslöja Varrics lögner med stor lätthet.

Cassandra är en seeker för chantryt. Hon har fått i uppgift att leta reda på Hawke. Hawke har, när vi träffar Cassandra och Varric, försvunnit, men det vet vare sig Cassandra eller spelaren säkert. När spelet slutar har Cassandra fortfarande inte hittat Hawke och slutet på Dragon Age 2 är en enda stor besvikelse. Där finns nämligen en rad frågor obesvarade, och den största av dem är vad Chantryt tänker göra och vad de egentligen vill ha Hawke till.

Dragon Age 2 avslutas aldrig. Istället hänger det i luften och väntar. Tills dess att jag hörde BioWares planer för DA 3, det vill säga att både Warden och Hawke inte skall vara med, så hade jag en förhoppning om att säcken skulle knytas ihop någonstans. Nu vet jag inte.
____________________________________
* Ett par artiklar om DA 3
PC Gamer
Eurogamer

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,