Som en fortsättning på delar av den diskussion som uppstått runt kvinnliga spelskribenters vara och icke vara tänkte jag berätta varför den här frågan är så viktig och hur ett ojämlikt, eller kanske snarare ojämställt språk och textinnehåll påverkar läsare.

Jag vill poängtera att det här inte enbart gäller kvinnor och tjejgamers utan även gamers av andra nationaliteter, etniska ursprung, funktionshindrade gamers och så vidare. Kort sagt, alla vi som inte har en självskriven plats i gamerkulturen.

Förankringen i mångfald är viktig om vi vill se en bred spelarpublik. Och det vill vi väl?

Till saken – är det möjligt att främja jämställdhet och mångfald bara genom att ändra sitt språk? Jajemän. Det första steget är att inkludera, att rikta sig till både kvinnor och män, och att skriva och tala om både kvinnor och män.

Det andra steget är att använda sig av könsneutrala ord som beskrivningar av personer. Det är allmänt vedertaget att exempelvis inkudera både kvinnor och män i ord som lärare, forskare och läkare. Statens språkråd har också pekat på vikten av att istället för att kalla någon brandman använda ordet brandsoldat eller brandbekömpare och så vidare. För vår del, vi som spelar, bör det inte vara något problem att låta ordet “gamer” omfatta alla sorters spelare. Inte heller, för den delen att ordet spelare omfattar både män och kvinnor. När det gäller ordet “gamer” så finns det en definition som är mer exkluderande än inkluderande, så i det fallet handlar det om att inte låta sig begränsas av den definitionen, utan att ändra den.

När det kommer till texten så finns det en rad sätt att skriva på som inte exkluderar. Synliggör texten både kvinnor och män? det är svårt att åstadkomma om texten handlar om en viss företeelse, särskilt inom spelvärlden, så det viktiga här blir att inte ta könsfördelningen för given i texten om det finns ett val. Det handlar om att se till att inte slentrianmässigt skriva om bara det ena eller det andra könet, eller för den delen om människor med en viss etnicitet eller att glömma de funktionshindrade i texterna. Det handlar inte om att försöka få till någon milimeterrättvisa, men en 60/40% fördelning är ofta inte omöjlig att åstadkomma.

Tänk också på att mottagaranpassa texten. Mottagaranpassning i jämställdhetsperspektiv handlar framförallt om att se till att texten riktar sig både till manliga och kvinnliga läsare, genom att inte förutsätta att läsaren tillhör ett visst kön. Mottagaranpassningen berör ett flertal olika språkliga nivåer, men handlar ofta om enkla saker som att ha ett direkt tilltal, inte använda onödigt svårt eller jargongmässigt språk och att anpassa perspektiv och struktur efter mottagarens intressen, förhandskunskaper och syftet med läsningen.*

Det här innebär så klart att en skrift som inte är intresserad av att rikta sig till en bred publik inte heller behöver bekymra sig om att följa de här riktinjerna.

Framställs männen och kvinnorna i texterna på ett nyanserat sätt? Det här kan man åstadkomma genom att inte beskriva kvinnor som exempelvis enbart passiva och männen som exempelvis enbart aktiva. Följ med andra ord inte de klassiska könsrollerna i beskrivningarna. Lyft inte fram könstillhörighet när den inte är relevant. I speltexter är könstillhörighet inte relevant.

Låt bli sexistiska, kränkande, rasistiska och homofobiska skällsord. Det här borde vara en självklarhet, men efter diskussionen på Loading.se är det inte fullt så tydligt att det faktiskt är det.

Tipslistan
1. Inkludera – skriv, tala och rikta texten både till kvinnor och män.
2. Använd könsneutrala beskrivande ord på de som texten handlar om.
3. Eftersträva balans där det går. 60/40 regeln är en bra regel att försöka hålla.
4. Vem är mottagaren? Rikta texten mot personerna som skall läsa den.
5. Lyft inte fram könstillhörigheten när den inte är relevant.
6. Beskriv inte män och kvinnor ur ett könsrollsstereotypt perspektiv.
7. Låt bli sexistiska, kränkande, rasistiska och homofobiska skällsord

Vad händer om man inte följer de här riktlinjerna? Tja, det borde vara ganska självklart. De som läser texten känner sig inte välkomna att ta del av materialet, och när det handlar om forum eller andra diskussionssammanhang så kommer helt enkelt inte de som blir utsatta för exkluderande språkbruk eller kränkningar att delta i sammanhanget. På det viset förlorar man värdefulla deltagare i diskussioner, man förlorar åsikter och synvinklar som annars kunde ha tillfört mycket.

_________________________________________________
* Den här definitionen är hämtad ifrån Karin Milles bok “Jämställt språk”

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,