De som har följt fredagsreglerna har förmodligen märkt något av ett tema vid det här laget – just det – storytelling. Rollspelare av födsel och ohejdad vana som jag är så bultar mitt hjärta extra hårt för spel med något inslag av berättande i sig.

Den här fredagen är det dags för spelet Mafia. Reglerna är hämtade ur “The Big Book of Rules” av Stephanie Spadaccini.

Utrustning

  • • Små papperslappar. En av dem skall märkas med GUDFADERN; 1+ märks med MAFIA (antalet maffia i spelet är ungefär en tredjedel till en fjärdedel av sammanlagt antal spelare); och övriga lappar är tomma (Stadsfolk)
  • • Större papperslappar där vissa roller finns beskrivna

Spelare
7+

Mål
Maffians mål är att döda tillräckligt många stadsmänniskor för att antalet maffia skall överstiga antalet stadsmänniskor. Stadsmänniskornas mål är att upptäcka vilka utav dem som är maffia och döda allihop.

Förberedelser
En moderator väljs ut. varje spelare, utom moderatorn, drar en av de små papperslapparna för att se om de skall vara maffia eller stadsmänniskor.

Spelet
Moderatorn ber alla att sluta ögonen och “sova”. Den här fasen i spelet refereras till som “natt”.

Stadsmänniskorna håller ögonen stängda medan moderatorn säger till Gudfadern och maffian att öppna ögonen så att de vet vilka deras medarbetare är.

Maffian väljer någon att döda bland stadsmänniskorna och pekar eller nickar mot den personen. Moderatorn säger åt maffian att somna och ger roller till stadsmänniskorna genom att väcka dem en efter en och visa dem papperslappen som beskriver rollen de skall ha.

När det är gjort tar “dagen” sin början. Moderatorn väcker alla spelare och berättar vilka som dödats under natten. De döda spelarna kan fortfarande se på spelet, men kan inte delta.


Specialroller
Moderatorerna är allsmäktiga och kan uppfinna egna roller, men de som listas upp nedan är standard för spelet.

Doktorn
Doktorn är en av stadsmänniskorna. Innan nattfasen kan doktorn välja en person att rädda. Om den här personen är maffians mål så överlever hen nattfasen och moderatorn tillkännager att ett mordförsök misslyckats mot den personen. Det har ingen betydelse om spelaren är maffia. (Vissa moderatorer tillåter doktorn att rädda sig själv, andra inte.)

Skyddsängeln
Skyddsängeln får reda på vilka utav spelarna som är maffia av moderatorn under den första nattfasen. Skyddsängeln måste sova när stadsmänniskorna sover, men kan använda sin kunskap till att försöka kasta misstankar på de ibland spelarna som är maffia. Hen får dock inte vara för uppenbar, eftersom hen då med största sannolikhet kommer att bli maffians nästa offer.

Sheriffen
Sheriffen är också en av stadsmänniskorna. Varje natt kan sheriffen undersöka en av spelarna genom att peka på den personen. Moderatorn berättar för sheriffen (genom att nicka, visa tumme upp eller tumme ner) huruvida den personen är maffia – om hen inte är Gudfadern. Gudfadern är immun mot undersökningar. Om det är Gudfadern som undersöks ser moderatorn till att hen framstår som oskyldig.

Extraspecialregler
Om gruppstorleken tillåter kan moderatorn lägga till de här reglerna.

Djävulens advokat
Djävulens advokat är en maffiaspelare som undersöker stadsborna på natten och försöker ta reda på vem som är Sheriffen. Advokaten försöker sedan få maffian eller samtliga spelare att mörda eller lyncha henom. Om Djävulens advokat undersöks av Sheriffen så är Djävulens advokat oskyldig.

Vittnet
Vittnet kan tjuvkika under mordfasen. Inte den bästa av roller, alla vet väl vad som kan hända med ett vittne som vittnar mot maffian, men om den spelas rätt kan den ha sina belöningar.

Om antalet spelare är enormt kan moderatorn införa frimurarna, en grupp stadsmänniskor som är medvetna om varandra och vet med största säkerhet att de som ingår i gruppen är oskyldiga.


Lynchningen
Hela spelargruppen, inklusive maffian, skall nu diskutera vilken spelare som lynchas för mordet. Maffian kommer så klart att försöka bedyra sin oskuld, men gruppen måste rösta på vem som skall lynchas. Om en spelare vill bevisa sin oskuld eller avslöja insiderinformation, måste spelaren göra det innan gruppen röstar. När majoriteten har röstat på en spelare så är den spelaren död; precis som mordoffren kan hen observera, men inte delta i spelet.

Efter lynchningen berättar moderatorn om det var en stadsmänniska eller maffia.

Natten kommer återigen, och maffian väljer ett nytt offer. Natt- och dagcykeln upprepas antingen tills maffian lyckats döda majoriteten av stadsmänniskorna, eller tills dess att alla medlemmar av maffian dödats.

Variationer
På natten kan spelarna skapa oljud genom att nynna, trumma på borden, vagga fram och tillbaka osv för att överrösta ljud som maffiaspelarna kan göra.

Varulv är samma spel, men i det fallet är det varulvar mot bybor, varav en är en Siare. På natten väljer varulvarna ett offer. När de dödat sitt offer säger moderatorn åt dem att sluta ögonen och ber Siaren öppna sina och peka på någon som hen vill veta mer om. Siaren pekar på en spelare och moderatorn viskar till siaren om hen pekat på en bybo eller en varulv. Precis som Skyddsängeln i Maffia, försöker Siaren misstänkliggöra de varulvar hen upptäcker utan att avslöja att hen är Siaren. Siaren kan avslöja sig själv när som helst om hen tror att hens död att berätta för de övriga spelarna om vad hen har upptäckt. Byborna vinner om de har dödat alla varulvar; varulvarna vinner om de har dödat så många bybor som det finns varulvar.