Nu så här i smurftider tänkte jag smurfa lite om hur smurfigt det är att vara ensam smurfette på en smurfdominerad arbetsplats.

Så jag har smurfat ihop ett spel, med hjälp av lite skirmishregler ifrån den här ändlösa källan, närmare bestämt Two Page Skirmish Rules som jag faktiskt rekommenderar för enkla skirmishuppsättningar. Den varianten jag tänker berätta om är lite annorlunda, och den går snart att tanka hem i PDF-format härifrån. Utöver reglerna behöver du ca 10 smurfar och terräng – gärna kontorslandskap – att röra sig igenom. Terrängen kan du i värsta fall rita upp på ett papper eller illustrera med saltkar och prylar på ett köksbord.

venndiagram_smurfskirmish

Bakgrund
Smurfskirmish är ett spel som baserar sig på en artikel av Rosabeth Moss Kanter. Den heter Some Effects of Proportions of Group Life: Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women. Att det blev just smurfar beror på att det är ett praktexempel på just tokenism. Alla smurfar är män och har en egen personlighet genom sina färdigheter, medan Smurfan är den enda kvinnan och inte har någon egenskap utöver att hon är just kvinna. Hon har så vitt jag vet inga särskilda egenskaper utöver sitt kön. Smurfar it was, med andra ord.

Konfliktspelet går ut på att som Smurfan navigera sig igenom en fientlig omgivning av smurfar utan att förlora sin identitet, och som smurf se till att knäcka Smurfan så att hon passar bättre in i mallen.

Reglerna är anpassade till två spelare, men det går så klart att spela fler. Sätt i sådana fall en spelare på Smurfan och sedan resten av spelarna på Mansplaining- och Privilege Denyingsmurfarna.

Reglerna är som sagt baserade på Two-Page Skirmish Rules av Steve Winter och sedan anpassade efter premissen ovan.

Vad behöver du för att spela?
Spelet kan egentligen spelas med vilka figurer som helst, men smurfar kan man få tag på i leksaksbutiker om så önskas.

Från vänster till höger, Glasögonsmurf (aka mansplaining smurf), Smurf (aka privilege denying smurf) och Smurfan.

Från vänster till höger, Glasögonsmurf (aka mansplaining smurf), Smurf (aka privilege denying smurf) och Smurfan.

Grunduppsättningen är en Smurfa och sedan resten vanliga smurfar och glasögonsmurfen i ett par exemplar.

Du behöver ca 10 smurfar för att spela en liten arbetsplats. Det finns inga egentliga gränser för hur högt det kan gå. Själv jobbar jag på en arbetsplats med ca 130 smurfar och 6 smurfor. Den uppsättning jag tänkte börja speltesta med är:
1 Smurfa
4 Smurfar
4 Glasögonsmurfar

Du behöver minst en av varje av en sexsidig tärning, en åttasidig tärning, en tiosidig tärning och en tolvsidig tärning.

Du behöver också en linjal som är minst 18 cm lång.

Regelverk
Tanken är att reglerna skall vara snabba, lätta att lära sig och förhoppningsvis även roliga. De största förändringarna jag gjort handlar om smurfarnas egenskaper.

Turordning
1. Spelarna väljer en handling för varje smurf.
2. En av spelarna rullar en tärning för att se hur många omgångar det blir i rundan.
• 1 = 1 omgång
• 2 – 3 = 2 omgångar
• 4 – 5 = 3 omgångar
• 6 = 4 omgångar

När spelarna spelat färdigt antal omgångar i rundan utan att något vinstkriterie uppnåtts slår den spelare som inte slagit om omgångar hur många omgångar som rundan skall få ta, etc.

Vinstkriterier
• Smurfan förlorar sin identitet
• Smurfarna är omvända
• Smurfan når konferensrummet utan att förlora sin identitet

Eventuellt går det att lägga in en begränsning på antal rundor som skall spelas. Vinstkriteriet blir i sådana fall Smurfans kvarvarande identitet mot antal icke omvända smurfar (s.k. patriarkatsmurfar)

Egenskaper
Varje smurf har färdighet. Varje färdighet har en tärning tilldelad sig. I början av spelet slår den spelare som spelar patriarkatsmurfarna en sexsidig tärning per smurf för att se vilka tärningar som gäller.

• 1, 2 eller 3 = använd en åttasidig tärning (T8)
• 4 eller 5 = använd en tiosidig tärning (T10)
• 6 = använd en tolvsidig tärning (T12)

För spelaren som spelar Smurfan gäller samma sak. Smurfan utan roll spelar alltid med en T12. Övriga roller som kan antas av Smurfan slås fram på samma sätt, men Smurfan-spelaren är fri att välja om hon vill anta någon av de rollerna.

De olika smurfarna och Smurfans roller
Det finns tre olika grundsmurfar
1. Smurfan
2. Mansplainingsmurfen
3. Privilege Denyingsmurfen

Smurfarna kan, om de blir omvända av Smurfan, bli allierade till Smurfan, men då är de kraftigt försvagade i organisationen. En smurf som är allierad med smurfan har bara en T8 i sin färdighet, men förlorar å andra sidan inte identitet när de argumenterar med Mansplaining- och Privilege Denyingsmurfen.

Smurfan i sin tur kan anta fyra olika roller som gör det lättare för Smurfan att navigera sig igenom sin arbetsplats, men som riskerar hennes identitet.
1. Sexy Smurfette – Sexy smurfette är en Smurfaroll som spelar på Smurfans sexualitet
2. Pet Smurfette – Pet smurfette är en Smurfaroll som innebär att Smurfan tar sig an rollen som maskot åt smurfarna på arbetsplatsen
3. Mama Smurfette – en mammasmurf som tar hand om smurfarna på arbetsplatsen
4. Iron Maiden Smurfette – en stenhård Smurfa som genom militärisk disciplin får lov att vara kompetent, men inte känslosam.
Rollen väljs i början av en runda. Smurfan måste behålla rollen hela rundan. När Smurfan har en roll förlorar hon till att börja med 1 i identitet, och varje förlust av identitet under rundan ökar även den med 1.

Smurfan
1. Gå
2. Vara kompetent/ Skaffa kompetens
3. Analysera
4. Gå/ Analysera

Smurfans handlingskort

Smurfans roller har liknande egenskaper men de är inriktade på att alliera sig med sina medsmurfar för att vinna kortsiktiga fördelar.

Sexy Smurfette
1. Gå
2. Alliera sig med smurf/ byta smurfallians
3. Sexa upp
4. Gå/ sexa upp

Sexy Smurfettes handlingskort

Mama Smurfette
1. Gå
2. Ta hand om smurf/ byta smurf att ta hand om
3. Sympatisera
4. Gå/ Sympatisera

Mama Smurfettes handlingskort

Pet Smurfette
1. Gå
2. Alliera sig med smurf/ byta smurfallians
3. Skratta bort det
4. Gå/ Skratta bort det

Pet Smurfettes handlingskort

Iron Maiden Smurfette
1. Gå
2. Vara kompetent/ Skaffa kompetens
3. Slå dem hårt
4. Gå/ Slå dem hårt

Iron Maiden Smurfettes handlingskort

Mansplainsmurfen
1. Gå
2. Mansplaina/ hitta ämnen att mansplaina
3. Skvallra
4. Gå/ Skvallra

Privilege Denying Smurf
1. Gå
2. Neka till privilegie/ hitta fler privilegier att neka till
3. Sexistisk kommentar
4. Gå/ Sexistisk kommentar

Privilege denyingsmurfens handlingskort

Mansplainsmurfens handlingskort

Allierad smurf
1. Gå
2. Förklara/ Skaffa fakta
3. Analysera
4. Gå/ Analysera

Allierade smurfens handlingskort

En smurf kan utföra en utvald handling per omgång. Handligen markeras genom att vrida handlingskortet smurfen står på så att den utvalda handlingen pekar i samma riktning som smurfens näsa.

1. Gå
En smurf som rör sig kan röra sig 18 cm i vilken riktning som helst. Att röra sig genom besvärlig terräng som till exempel förbi vattenkylaren, kaffemaskinen, skrivarrummet eller lunchrummet halverar rörelseförmågan.

Övriga smurfar, vare sig de är allierade eller fientliga blockerar smurfen som går om de står i vägen.

2. Avståndshandling
Avståndshandlingar är till exempel Smurfans kompetens, Mansplainersmurfens mansplainande och så vidare. Det är egenskaper som samlats under steg 2 i handlingsutrymmet för varje smurf, och som behöver “laddas om”, det vill säga den går bara att använda en gång, sedan måste nya fakta inhämtas eller en ny allians göras. Listan nedan är avståndshandlingar. Alla avståndshandlingar går att göra inom 10 cm ifrån en smurf.

• Vara kompetent/ Skaffa kompetens
• Alliera sig med smurf/ byta smurfallians
• Ta hand om smurf/ byta smurf att ta hand om
• Mansplaina/ hitta ämnen att mansplaina
• Neka till privilegie/ hitta fler privilegier att neka till
• Förklara/ Skaffa fakta

Att använda sin avståndshandling kräver att smurfen dels har ett argument att komma med (eller har en allians bland smurfarna). Att använda egenskapen innebär att smurfen måste slå sin tilldelade tärning (en T8, T10 eller T12) och komma över 6 eller mer för att argumentet skall träffa smurfen. Om smurfen är skymd av något blir smurfen som försöker övertyga tvungen att slå över 8 för att lyckas.

Handlingen måste “laddas om” varje omgång. På smurfens kort finns en handlingssida och en omladdningssida. När förmågan använts en gång måste kortet vändas för att visa att en omladdning krävs. Varje handling beskrivs i detalj i slutet på den här texten.

3. Hetsig debatt
Smurfar som står inom 3 centimeters avstånd från varandra kan ge sig in i hetsig debatt. Den hetsiga debatten är inte begränsad. Smurfen som är föremål för debatten måste försvara sig mot alla smurfar inom 3 cms avstånd.

Debattfärdigheter är som följer:
• Analysera
• Sexa upp
• Sympatisera
• Skratta bort det
• Slå dem hårt
• Skvallra
• Sexistisk kommentar

En tärning rullas för varje smurf som gått in i debatt. Den smurf som får högst resultat på sin tärning vinner debatten och orsakar en förlust av identitet eller patriarkatet hos smurfen.

om en smurf står inför åtskilliga fiender så försvarar tärningsslaget mot alla smurfar inom 3 centimeters avstånd. Smufens egen attack riktas automatiskt mot den smurf som har lägst resultat.

• T8 tar sig an en smurf
• T10 tar sig an två smurfar
• T12 tar sig an tre smurfar

För att ta sig ur en debattsituation måste smurfen välja en gå eller en gå/ debatthandling i början av sin omgång.

Smurfar som har valt debatt som sin handling kan välja ny handling omedelbart; att välja gå tillåter att smurfen kan förfölja den flyende smurfen och förmodligen innebär det vidare debatt.

En smurf som debatterat i slutet av en omgång kan välja sin avståndshandling i början av nästa omgång, förutsatt att smurfen har samlat argument eller har en ny allians. Om en smurf befinner sig i debatt kan den inte samla argument.

Efter att ha genomfört sin avståndshandling kan smurfen gå tillbaka in i debatten. Om en smurf blir omvänd kan den inte utföra någon handling förrän nästa omgång. Detsamma gäller för smurfen som omvänt smurfen.

4. Gå/ debattera
Om en smurf väljer gå/ debattera som sin handling, kan smurfen gå 12 cm under omgången, eller engagera sig i debatt, men inte båda samtidigt.

Att omvända en smurf
När en smurf drabbas av ett argument eller en debatt (dvs smurfen förlorar debatten), kan den slå ett slag för sin övertygelse. Det görs med smurfens tärning (T8, T10 eller T12).
1 – 2 = Omvänd/ Smurfan förlorar 3 i identitet
3 – 4 = Kan inte röra sig, måste fundera på sin inställning resten av rundan.I början av nästa runda måste smurfen slå igen. det är 50% chans att den omvänds. (T8: 1 – 4 omvänd, T10: 1 – 5 omvänd, T12: 1 – 6 omvänd). Smurfan förlorar 2 i identitet.
5 – 6 = Påverkad – smurfens tärning sjunker med ett steg, dvs en T10 blir en T8. Smurfan förlorar 1 i identitet.
7+ = Inget händer

Varje påverkan sänker en smurfs tärning från det nuvarande och ett steg nedåt. En smurf som redan har sänkts till en T8 och som blir påverkad igen får inga ytterligare sänkningar.

En omvänd smurf blir en Allierad Smurf, och går helt enkelt över till Smurfans sida i debatten.

Smurfans identitet
Smurfan börjar rundan med 12 i identitet. Ett tips är att ha en särskild identitetstärning för Smurfan, som sedan sakta sjunker allt eftersom spelet fortskrider. Om Smurfans identitet är nere på 1 och hon förlorar ytterligare identitet är spelet slut och Smurfan har förlorat mot patriarkatet.

Avståndshandlingar
Nedan följer de särskilda egenskaper som följer med varje avståndshandling för Smurfans roller. Det är inte enbart negativt att ta sig an en roll för Smurfan.

Vara kompetent/ Skaffa kompetens
Som Smurfan är kompetens inte farligt, men om Smurfan har tagit sig an Iron Maiden-rollen finns det två effekter av att vara kompetent. Dels kommer smurfarna närmast Smurfan att vädra morgonluft, det vill säga att spelaren som spelar smurfarna måste flytta minst två smurfar in på debattavstånd, eller så nära debattavstånd som möjligt om Iron Maiden-rollen använder sin kompetens, dels blir slaget för smurfen som utsatts för kompetensen mycket svårare. Smurfen får -2 på sitt tärningsslag i omvändningstabellen.

Alliera sig med smurf/ byta smurfallians
Både Sexy Smurfette och Pet Smurfette kan alliera sig med smurfar. För Smurfan (oavsett roll) innebär en allians att smurfen tillfälligt blir Allierad Smurf, men behåller den tärning den har från början. Smurfan kan alliera sig med samma smurf flera omgångar, men måste byta smurf när rundan är slut. En smurf som varit allierad med Sexy Smurfette men inte är det längre modifierar Smurfans slag på omvändningstabellen med -1 varje gång Smurfan och smurfen hamnar i debatt. Pet Smurfette ger inga sådana modifikationer.

Ta hand om smurf/ byta smurf att ta hand om
Mama Smurfettes omhändertagande låter Smurfan dra sig ur en debattsituation, förutsatt att smurfen hon är allierad med finns i smurfsamlingen. Det betyder att Smurfan kan stå inom 3 centimeter från en annan smurf som befinner sig max 3 centimeter från Mama Smurfettes omhändertagna smurf. Mama Smurfette går inte säker ifrån avståndshandlingar.

Debatthandlingar
Sexa upp
En smurf som debatterar med Sexy Smurfette tar inte Sexy Smurfette på allvar och får +2 på varje slag på omvändningstabellen.

Sympatisera
En smurf som debatterar med Mama Smurfette kan aldrig bli omvänd.

Skratta bort det
En smurf som debatterar med Pet Smurfette kan aldrig bli omvänd.

Slå dem hårt
En smurf som debatterar med Iron Maiden Smurfette är aldrig ensam. Motspelaren får lov att flytta minst en smurf till inom debattavstånd.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,