Daniel Floyd har inspirerats av Zero Punctuation (sans spott och spe) och gjort ett antal föreläsningar som han framför på YouTube. Just den här handlar om datorspel och sex, och i den använder sig Floyd av en bok som heter Sex in video games av bland andra Brenda Braithwaite.

Till stora delar håller jag med Floyd om hans analys, dock anser jag inte att det nödvändigtvis måste till sex för att spelen skall växa upp. Dock tycker jag, och det har jag skrivit om tidigare här, att det vore trevligt att få en lite mer nyanserad syn på sex, precis som Floyd också påpekar. Sex i datorspel lider på precis samma sätt som sex i rollspel av antingen en vålds- eller en humorstämpel.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,