Garibaldi kommer ifrån min lilla pärla Parlor games av Roy Finamore och är ännu ett ordspel.

Utrustning
Ingen

Antal spelare
Ingen gräns

Mål
Att slippa böta

Förberedelser
Bestämma vilken bot spelaren skall göra eller betala, samt att om den exempelvis innefattar dryck, ställa fram den.

Regler
Ledaren säger först att “Garibaldi avskyr sin leda”, och ber sedan om en gåva från varje medspelare. Varje spelare måste nu ge Garibaldi en gåva, men får inte ta med bokstaven “L” i gåvans namn, annars får spelaren böta.

Exempel:
Ledaren: Jag ber om gåvor till Garibaldi som avskyr leda. Vad vill du ge Garibaldi?
Spelare 1: Ett svärd.
Ledaren: Vad vill du ge Garibaldi?
Spelare 2: Ett bälte.
Ledaren: Du får böta. Det är ett “L” i bälte. Vad vill du ge Garibaldi?
Spelare 3: Ett gevär.
Ledaren: Vad vill du ge Garibaldi?
Spelare 4: En guldklocka.
Ledaren: Du får böta två gånger. Det är två “L” i guldklocka. Vad vill du ge Garibaldi?
Spelare 5: Ett svärd.
Ledaren: Du får böta. Man kan inte ge Garibaldi samma sak två gånger och han har redan ett svärd. VAd vill du ge Garibaldi?
Spelare 6: En kavalleritrupp.

Och så vidare. Varje repetition och varje ord med en bokstav som motsvarar det Garibaldi avskyr för stunden ger spelaren böter.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,