Role-Playing Games as Social Worlds av Gary Alan Fine kallas en klassisk studie, som i sin beskrivning rollspel ger en tydlig bild av en ofta missförstådd subkultur – rollspelarens.

Nu är det här en bok som kom ut på tidigt 80-tal, och det märks i Fines beskrivningar. De fyra rollspel han har spelat och studerat är Dungeons & Dragons, Chivalry & Sorcery, Traveller och Empire of the Petal Throne som numera ges ut under namnet Tékumel. Av de fyra rollspelen är tre fortfarande i cirkulation och publiceras med jämna mellanrum i nya utgåvor, även om reglerna har förändrats med tiderna.

Gary Fine har spelat dessa fyra rollspel, i privata grupper, på spellokaler och på amerikanska konvent (som ju är lite annorlunda än svenska), och har därigenom iakttagit den kultur som uppstår, dels i spelet och dels runt spelet. De mest intressanta delarna av boken tycker jag är de analyser av hur spelarrekrytering går till, eftersom det inverkar mycket på vilka som spelar rollspel, och hur den fördelningen ser ut.

Det är dock bara en liten del av boken som behandlar just det området i rollspel. Boken är en djupgående analys som till viss del fortfarande är aktuell. Den tar upp hur rollspel upplevs, varför man spelar och hur kulturen runt spel ser ut. Den pratar också som jag påpekat om vilka som spelar spelen och varför de är attraherade av spelen och spelens struktur.

För den som är tveksam till rollspel som fenomen är detta en underbart bra bok, den är inte bara tämligen befriad från värderande språk och uttryck, den är även en god introduktion till fenomenet som sådant, trots sin ålder, eftersom Fine också ger en överskådlig presentation av vad rollspel ÄR.

Jag rekommenderar den.

Läs vidare
Dungeons & Dragons
Traveller
Tékumel

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , ,