…men inget synbart har hänt. Jag postade en lång rant här, för ungefär ett år sedan. Den hade med Dataspelsbranschen och Dataspelsgalan att göra.

Då efterlyste jag en bättre synbarhet i vilka åtgärder Dataspelsbranschen vidtar för att förbättra jämställdheten inom branschen. Sedan dess har jag varit med litegrann för att lyfta 10GR, som för övrigt “uppmuntrades” av Dataspelsbranschen, men inte fick någon hjälp av organisationen. Jag vet att Ann-Sofie Sydow var involverad i det första mötet, men jag tror inte att det var som representant för branschorganisationen. Jag vet att ett seminarie anordnades på Nordic Game, men jag har inte sett något resultat av vad som hände där postat någonstans.

Från en kommentar av Per Strömbäck på den här bloggen:

Branschföreningen försöker alltid ta in kvinnor och stärka kvinnliga nätverk. På kansliet är könsfördelningen 50/50 och flera av de som nämns har jag involverat i olika projekt genom åren. Jag uppskattar Admins (mitt, reds anm) förslag, men jag efterfrågar ännu mer konkreta förslag som vi kan omsätta direkt i branschföreningens verksamhet och rekommendera medlemmarna. Såna exempel är att alla jobbansökningar från kvinnor granskas minst en extra gång, att alltid välja den kvinnliga sökande vid likvärdiga meriter etc. På Nordic Game i Malmö i april kommer vi att arrangera ett seminarium för att få synpunkter och förslag på det långsiktiga jämställdhetsarbetet, givet situationen på utbildningarna som jag nämnde i min första kommentar tror jag att man måste jobba på mycket lång sikt parallellt med akuta åtgärder. Exakt tid och plats meddelas, men mötet är öppet för alla som är intresserade.

Mitt svar var som följer:

Jag kan ge ett par förslag på rak arm, som förmodligen skulle avhjälpa situationen till viss del. Jag håller med om att det är ett långsiktigt arbete och jag skulle gärna vilja se en plan för det på dataspelsbranschens hemsida. Som det är nu nämns inte jämställdhetsarbetet alls (eller så är det bara svårt att hitta material om det), förutom i en bloggpost som var ett svar på min mediekritiska artikel på Second Opinion.

Men till exemplen då:
I första hand är det föredömligt om dataspelsbranschen föregår med gott exempel. Dataspelsgalan som höll i torsdags är inte ett sådant exempel. Att anställa fyra lättklädda dansare är inte att visa att jämställdheten lever och andas inom datorspelsbranschen. Dataspelsgalan är ett “offentligt ansikte” för branschen. Det är alltså extra viktigt att tänka på vilka signaler man skickar genom exempelvis underhållning, presentatörer och synliga deltagare.

Att inte lyfta de sociala spelen skickar också en signal – att de inte är värda att ta upp i sammanhanget. Det är möjligt att det är en felaktig signal, men det är värt att tänka på. Om dataspelsbranschen vill vara en intresseorganisation för samtliga företag inom den svenska datorspelsbranschen så bör också alla typer av spelföretag vara representerade, inte enbart de statusbemängda företagen med stora exportsuccéer. Med representation menar jag i det här fallet att samtliga spelformer får någon form av utmärkning på den offentliga galan. Som synes i statistiken är de sociala spelarna på frammarch och hälften av dem är kvinnor. Om statusen på den typen av spelande höjs, så är det också mer sannolikt att urvalet av intresserade blivande spelutvecklare blir större, både bland män och kvinnor.

Ett tredje förslag är att ha ett samarbete med jämställdhetskonsulter som på uppdrag kan skickas till de företag som är intresserade av att öka antalet kvinnor i staben. Det räcker i princip med att erbjuda kontakförmedling, dvs dataspelsbranschen har ett par samarbetspartners som kan kliva in och hjälpa företagen aktivt på begäran när det exempelvis gäller att formulera jämställdhetsplaner och att förändra eller förbättra arbetsmiljön för de kvinnor som redan jobbar med spel, men även för att förändra och förbättra arbetsmiljön så att kvinnor skall vilja jobba på företagen överhuvudtaget.

För egen del finns ingen möjlighet att delta på Nordic Game i år, och arbetet runt jämställdhet är viktig, så förhoppningen för min del vilar på att de resultat som dyker upp på seminariet också går att kommentera på och diskutera i ett forum som inte kräver fysisk närvaro.

Ytterligare ett citat ifrån Per Strömbäck på Level 7:

På vilka sätt jobbar ni för jämställdhet i spelbranschen?
– I branschorganisationens egen verksamhet försöker vi alltid rekrytera kvinnor. Idag jobbar två kvinnor och två män på kansliet. I projekten försöker vi rekrytera kvinnliga medarbetare och ha ett jämställdhetsperspektiv. I våra arrangemang försöker vi lyfta fram kvinnor (Åsa Roos är själv ett exempel på det!)*.
I arbetet med medlemmarna för vi in jämställdhetsperspektivet. I spelutvecklarnas personalchefsgrupp diskuteras metoder för att locka fler kvinnliga sökande och garantera att ansökningar från kvinnor får extra uppmärksamhet.
Vi uppmuntrar kvinnliga nätverk, på Spelgalan igår arrangerade vi exempelvis en förfest för kvinnor i spelbranschen.
Tyvärr är det få kvinnor anställda i spelutvecklingsföretagen, cirka 10%. Det mönstret går igen i ansökningarna, bland studenter på spelutbildningar och i ansökningar till spelutbildningarna. Därför finns ingen snabb och enkel lösning. I april kommer vi att hålla ett öppet möte på Nordic Game-konferensen som startskott för ett långsiktigt jämställdhetsarbete.
Det finns förstås gränser för vad branschföreningen kan åstadkomma, men vi vill gärna ha fler förslag. Detta är något av en ödesfråga för spelbranschen, med bara 10% kvinnor går vi miste om nästan halva kompetensen.

Jag vet också att en jämställdhetsworkshop anordnades tillsammans med Pernilla Karlsson på AddGender. Det var kanske femton representanter för olika företag inom branschen där, bland annat Paulina Davidsson från Avalanche där jag jobbar nu. Men det finns inget uppslaget på Dataspelsbranschens hemsida. Där finns överhuvudtaget inte ett ord om jämställdhet.

Anledningen till att jag är kritisk mot branschorganisationen är samma anledning som jag är kritisk mot hela spelbranschen. För att vi skall få till någon form av jämställdhet kan vi inte bara låtsas som inget, eller som i 10GRs fall, säga att “det är ett jättebra initiativ”, och att sedan påpeka att det inte ligger inom branschorganisationens intresse att hjälpa till att driva det.

Det här är vad som sades i samband med Nordic Game:

Endast 10% av de anställlda i svenska spelutvecklingsföretag är kvinnor, enligt Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex 2008 (PDF). Den andelen är lika låg i tidigare sammanställningar, bland studenterna på spelutvecklingsutbildningarna och dessvärre också bland ansökningarna till spelutvecklingsutbildningarna, vilket antyder att problemet inte går över av sig själv med tiden. Samtidigt visar publikundersökningar att kvinnor spelar spel i samma utsträckning som män och med små skillnader i genrepreferenser och engagemang. För svenska spelutvecklare är detta en ödesfråga, om vi inte kan attrahera fler kvinnor går vi dels miste om halva kompetensen och dels riskerar vi att utveckla spel som inte är intressanta för stora delar av publiken. Det är inte en personalfråga utan en strategisk fråga. Spelplan-ASGD och medlemsföretagen har under lång tid drivit ett omfattande jämställdhetsarbete, men det har hittills gett begränsade resultat. Alla kan vara överens om att det vore önskvärt med fler kvinnor i spelutvecklingsföretagen, men frågan är hur vi lockar dem till vår bransch. Spelplan-ASGD:s styrelse och årsmöte har därför beslutat att utvidga jämställdhetsarbetet och detta möte är det första steget i det arbetet

Det som finns dokumenterat – åtminstone lättillgängligt dokumenterat – om Dataspelsbranschen och jämställdhet är noll och intet. Det finns inte med bland mål, drivkraft eller liknande. Det finns inte med som en punkt på utbildningssidan, inte i skrivande stund i alla fall. Om det inte syns på branschorganisationens hemsida så kanske det inte är så viktigt, eller? Slår jag på jämställdhet och dataspelsbranschen så får jag fortfarande bara upp ett blogginlägg som är svar på en artikel jag skrev på Second Opinion.

Vi behöver skapa en förändring. Men för att skapa en förändring krävs synbarhet och tydlighet i frågor kring bland annat jämställdhet. Jag gör mitt bästa. Jag gnäller. Jag är kritisk. Jag deltar i de sammanhang jag kan och orkar. Jag behöver – och får – hjälp. Just nu består den hjälpen av oss som älskar spel, skriver om spel och gör spel.

Ovanpå oss ligger ett tjockt glastak i form av branschorganisation, företag och förlag.

_______________________________________________________________________________________
* Det Per Strömbäck syftar på i det här fallet var ett arrangemang, där jag blev ombedd att ställa upp med ungefär en dags notis för att hålla föredrag på BTH (vilket jag f.ö. gjorde och med glädje). Det är det enda jag kan komma på själv i alla fall.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,