Jag blev glad, samtidigt som jag blev beklämd, när jag läste Sven Bergersjös rant om att GothCon anordnat en jämställdhets- och genusdag för sin stab.

Eftersom jag under ett par år satt med i staben och har arbetat med rollspel inom GothCon så värmer det mitt hjärta när jag läser att:

Idag har GothCon-staben genomgått en heldagsutbildning i genus och jämställdhet. Detta blir starten på ett långsiktigt och målinriktat arbete för att göra GothCon till ett bättre och mer tillgängligt konvent. Hoppas att just du vill hjälpa oss med detta!

Se även GothCons Facebooksida för kommentarerna på detta. Och hjälpa GothCon i sitt jämställdhetsarbete vill jag ju så klart. Det är biten i hela den här eskapaden som gör mig glad. Bergersjös rant gör mig mindre glad. Eftersom jag har varit involverad i GothCon och vet hur konventet fungerar så känner jag till hur det var på “min tid”, det vill säga i mitten på 2000-talet, och jag vet hur det fungerade då.

GothCon

Bergersjö blandar högt och lågt. Bland annat går han till attack mot vad han kallar GothCons svågerpolitik och brist på demokrati.

Men jag har irriterat mig över än det ena, än det andra. Konventet sköts långtifrån demokratiskt, trots detta suger det varje år till sig en betydande summa skattepengar från Sverok. Enbart det är något jag tycker är ganska irriterande.

Jag vet inte vad Bergersjö menar med att konventet sköts långt ifrån demokratiskt. Det ger han inget stöd för i sin bloggpost. Att GothCon uppbär stöd ifrån Sverok är en förutsättning för att konventet ens skall existera, eller var i alla fall på min tid. Om det stödet försvinner så försvinner även GothCon. Som Sveriges äldsta konvent och en av de stora mötesplatser som finns för penn- och pappersspelare så vore det i mina ögon en tragedi om det hände. Jag är dock färgad, både av min tid i GothCons stab och av att GothCon var det första konvent jag åkte på way back 1994.

Om det är så att GothCon fortfarande följer sina stadgar så är det ett demokratiskt skött konvent. Eftersom jag inte har någon insyn i vad Bergersjö menar – det skriver han inte ut – och eftersom jag inte längre sitter med i staben eller föreningen GothCons vänner så vet jag helt enkelt inte hur det går till längre. Bergersjö följer upp med att påstå att staben – de som sliter med att konventet skall fungera både på och av konventet – är otacksamma och sitter i sitt lilla VIP-rum och ägnar sig åt svågerpolitik. Inga exempel följer, bara ett påstående.

Men det är egentligen inte det jag ville prata om, utan det påstående som följer.

Vad jag har något emot, är “genusvetenskap”. “Genus” har inte med jämställdhet att göra, det är en form av politiska åsikter, och åsikter är olika.

Jag svarar med wikipedia:

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla “genusperspektivet” som är den gemensamma nämnaren.

Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller anses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och dessa idéer förmodas ligga till grund för hur sociala strukturer formas. Genusvetenskaplig forskning kan innefatta allt från övergripande materialistiska analyser av resursfördelning i samhället till kartläggning av informella maktstrukturer i en specifik, begränsad kontext. Genusperspektivet används, och utvecklas, även inom många andra discipliner än den rent genusvetenskapliga.

Faktafel, med andra ord. Genusvetenskap är ingen politisk åsikt. Det är en akademisk disciplin. Det Bergersjö bygger sin argumentation på är alltså ett felaktigt antagande om vad genus och genusvetenskap är. Jag undrar hur många andra som sitter ute i de svenska stugorna och tror samma sak?

Ett spelkonvent ska vara fritt från politiska och religiösa pekpinnar. Vad GothCon borde fokusera på är behjälplighet för sina besökare, tacksamhet och stöd till sina slavarbetare och framförallt en lika behandling av alla istället för vad som pågått där ända sedan 90-talet.

Alla ska vara välkomna dit, oavsett åsikter, för att ägna sig åt spel.

Jag skulle vilja påstå att en utbildning i jämställdhet och genus ger Bergersjö precis det han har frågat efter. Förutom det då, att kvinnor, invandrare, funktionshindrade och alla övriga – på konventet – minoriteter också välkomnas eller görs välkomna genom att det arbetas med jämställdhet. Jag citerar AddGender, min favoritjämställdhetskonsultfirma, och deras fyra argument för jämställdhet. De här argumenten är fokuserde på företag, men de gäller i lika hög grad för ideella arrangemang som GothCon:

Fyra argument för jämställdhet
1. Jämställdhet berör alla
Flera undersökningar pekar på att företag som ägnar sig åt socialt ansvar i form av CSR ökar sin lönsamhet med flera procent. Arbetet leder också till att det blir lättare att attrahera intressanta förmågor till organisationen, detta tack vare att varumärket stärks. Jämställdhet är ett givande sätt att ta sitt sociala ansvar som organisation.

2. Öka Din inre och yttre effektivitet
Inkludera jämställdhetsvärderingarna i företagets samtliga processer och framför allt i det personalpolitiska arbetet . Dels på grund av rådande lagstiftning i frågan men också för att vi idag vet hur diskriminering på arbetsplatsen, påverkar trivsel och motivation inom företaget och dåligt rykte utanför företaget .

3. Förbättra din affär med jämställdheten som motor
Kunden är vital för ditt företag, det vet du redan. Ett jämställdhetsperspektiv i alla led, även på marknadsavdelningen och bland säljkåren, hjälper er att upptäcka nya marknader, förbättra bemötandet mot kunden och skapa nya innovativa lösningar för att överträffa kundens förväntningar.

4. Vinnarskallar inser konkurrensfördelarna med jämställdhet
Som jämställdhetskonsulter ser vi dagligen företag som inte kommunicerar hur bra de är på jämställdhet. De bara är det . De har en bra arbetsmiljö, med nöjda medarbetare, innovativa system för föräldraledighet, kompetens och karriärutveckling. De tänker jämställt i alla situationer, men de skryter inte om det och de ser inte vilken oerhörd konkurrensfördel det är för dem.

För min del är jag glad att GothCon väljer att äntligen titta på jämställdhet som en positiv kraft. Jag hade önskat att Sverok ställde krav på de evenemang som får pengar att de faktiskt skall ha någon form av jämställdhetsarbete på agendan (ärligt talat vet jag inte om de gör det i dagsläget). Inte för att jag går i Gudrun Schymans ledband (vilket hade varit en schysst syn, jag erkänner!) utan för att jag har tillbringat ungefär 25 år inom en hobby som jag älskar, men som skiter fullständigt i mig och hur jag känner inför storbystade bruttor, sekreterartjänster och osynlighet. Det tär på krafterna att aldrig synas. Det tär på krafterna att när jag syns bli inpetad i administrativa istället för kreativa tjänster. Det tär på krafterna att få ett ideal av “kvinna” uppkört i ansiktet varje gång jag öppnar en rollspelsbok med storbystade bruttor och inse att visst, byststorleken kanske, men midjemåttet och hårmanen? Aldrig.

GothCon har precis kvalificerat sig som mitt favoritkonvent. Jag hoppas att trots nejsägare GothCon fortsätter med sitt arbete mot en mer jämställd konventsvärld.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,