Jag fick frågan häromdagen om hur jag kan vara så produktiv. Nu tycker inte jag att jag är särskilt produktiv – däremot har jag en tendens att slutföra det jag har påbörjat.

Det finns egentligen inga trick som kan förklara det här eller några särskilda skills som behövs. Det lättaste sättet att bli produktiv är att avsluta projekten du påbörjar. Jag brukar ha mellan tre och fem projekt igång samtidigt och om jag inte känner att några av projekten fungerar skriver jag ner så mycket jag kan om dem och lägger undan dem tills de fungerar igen. Ibland saknas en pusselbit som gör att det blir omöjligt att komma vidare och den biten kan i princip se ut hur som helst. Det kan vara tid, resurser, färdigheter, programvara eller vilja och driv. Det är en av anledningarna till att det står fem lådor med fullskrivna anteckningsblock hemma.

Jag har testat en rad olika Getting Things Done (GTD)-metoder, men det som funkar bäst för mig är en enkel, handskriven to-do-lista eller min whiteboard som jag har delat in i fyra områden (att göra, pågående, gjort och backlog) och flytta post-itlappar från backlogen till to-do och sedan vidare till olika stadier av färdigt projekt.

Psykologiskt tror jag att det är viktigt att dela in arbetet i tillräckligt små delar för att det skall kännas överskådligt och görbart samtidigt som jag ser tydliga framsteg.

För att ta ett exempel på ett projekt jag jobbar med just nu – 20.000-teckenprojektet. Jag har 185 grundregelböcker med rollspel som är upplagda så att spelledaren skapare ett äventyr och spelarna spelar. I söndags skrev jag klart det 47:e äventyret. Det betyder att jag har en jävla massa äventyr kvar att skriva. För mig går det inte att se 185 äventyr som en stor klump, då skulle jag redan ha givit upp. Istället ser jag varje individuellt rollspel/ äventyr som ett separat projekt där det finns olika steg.

1. En idé – ibland blir det något banalt, ibland lyckas jag få till något med djup, men med projektets natur i åtanke – hellre klart än bra – så skriver jag nästan alltid direkt på den första idén jag får. Det kan vara plågsamt när det gäller rollspel som formligen sprudlar av goda idéer, men minst lika jobbigt när en trist idé är det enda jag kommer på.

2. Skriv – Jag skriver allt för hand, eftersom jag tänker bättre då. Jag har lättare att fokusera och tiden jag “förlorade” på att transkribera tar jag igen på att jag gör en andra redigering av texten och att jag nästan aldrig fastnar i skrivandet.

3. Transkribera – Jag överför all text till digitalt format.

4. Slå värden för SLP – Ofta har jag en god idé om vilka de är och vilka kunskaper de har när jag skriver, men jag föredrar att “batch-bygga” mina SLP eller använda redan utslagna SLP från böckerna. Det är nämligen den här delen som jag upplever tar längst tid av alla steg i processen. Jag skämtar inte när jag säger att äventyret kan vara klart vid 10 tiden på förmiddagen (om jag börjar runt 5 när jag kliver upp), men SLP-processen gör att det dröjer till femtiden innan jag kan gå vidare till nästa steg.

5. Layouta – Jag har en template med samma utseende för alla äventyr, enklast så. Och så behöver jag inte bekymra mig.

6. Exportera till PDF och peta upp på discordia – vad det låter som.

När jag har gått igenom de stegen är äventyret klart och jag kan gå vidare till nästa uppgift som jag har ålagt mig. Tricket är att inte ha för mycket på gång samtidigt, för det är då det börjar bli oöverskådligt och jobbigt att arbeta. Glöm heller inte bort att vila ibland. Utan input blir outputen sämre, något som blev extra tydligt för mig när jag påbörjade 20KTP. Då skrev jag ett äventyr om dagen och idéerna tog helt enkelt slut.

Det absolut viktigaste är dock att du själv samlar på dig verktyg för hur du vill arbeta. Det finns ingen annan som kan berätta för just dig hur du jobbar bäst. Visst att du kan testa olika metoder, men försök inte följa dem om det inte känns bra eller om det blir för mycket administration. Jag är en person som tänker bäst när jag är organiserad, men det behöver inte vara sant för dig. Det låter lite floskligt, men lyssna på dig själv när du jobbar och försök inte tvinga dig in i en metod som inte funkar.