I min samling med spel och spelregler har jag en liten bok från Redstone Press, som jag värderar mycket högt. Det är en samling spelregler från 1900-talets början, utarbetade av bland andra André Breton.

Boken behandlar spel som exempelvis Le Cadavre Exquis (på svenska “det utsökta liket”), och är en del av surrealismrörelsen som tog sin början runt 1920. I surrealisternas manifest står det här:

Psychic automatism in its pure state, by which one proposes to express – verbally, by means of the written word, or in any other manner – the actual functioning of thought. Dictated by the thought, in the absence of any control exercised by reason, exempt from any aesthetic or moral concern.

Surrealisterna var alltså ute efter att bryta loss tanken från intellektet och gå direkt på det undermedvetna, för att se vad som finns där. De flesta spelen som finns med i boken är helt absurda, men de sätter dock fart på kreativiteten. Den metod surrealisterna använde i första hand handlar om automatism – att låta tanken gå dit den vill utan att hindra den, och sedan se vad som blir resultatet av utflykten. Den andra metoden surrealistiska spel i hög grad förlitar sig på är slumpen.

Surrealisterna insåg ganska snart att just automatism har sina begränsningar som skapande form, men de insåg också att automatiska tekniker kunde användas för att stimulera och uppmuntra spontana yttranden och bildskapande.

Automatisk skrift
De flesta av er känner säkert igen automatisk skrift från området “paranormala fenomen”. I surrealisternas fall handlade det mindre om att få kontakt med andevärden som att få kontakt med sitt eget undermedvetna. För att experimentera med automatisk skrift, ta ett papper och en penna, försätt dig i ett “mottagligt” tillstånd och börja skriv. Reflektera inte över vad som hamnar på papperet, bara skriv. Om orden tar slut, så byt rad och börja på nytt. Det kan vara vettigt att ha en bokstav eller dylikt att börja med när du har kommit till en paus i skrivandet, bestäm den i förväg.

Det utsökta liket
Det utsökta liket, Le Cadavre Exquis, är ett spel för flera personer, dock minst tre. Var och en av deltagarna skriver på ett papper en bestämd eller obestämd artikel och ett adjektiv, utan att deras medspelare ser. Pappersarken viks sedan så att orden inte syns, och papperet skickas vidare till nästa spelare. Varje spelare skriver sedan ett subjekt, döljer det genom att vika papperet, skickar vidare. Nästa ord är ett verb, nästa ännu en bestämd eller obestämd artikel och ett adjektiv och slutligen ett subjekt till. Papperet viks sedan ut och meningarna läses upp. Spelarna kan enas om små grammatiska förändringar för att meningarna skall hänga samman. Spelet fick sitt namn av den första meningen som skapades på det här sättet: “det utsökta liket skall dricka det nya vinet”

Surrealisterna ägnade sig åt att kritisera förnuftet, och deras metoder gick delvis genom konsten, genom att skapa debatter och genom politik. Men deras främsta vapen var spel, lek och överraskningsmetoder. Surrealistiska spel är tänkta att befria sinnet från förbestämda mönster och tankegångar, och som sådana så är de utmärkta att använda sig av när man sitter fast i en kreativ process.

The Thin Man’s Game
Find a fairly wide prairie, with an appropriate sky.
The player stands at the south or at the back, depending on whether his partner is large or gone.
If the player falls, it is called gobble-wet.
If he jumps, it is called fidgety.
The game is won when the partner goes away and does not return.
The game is lost when the partner sits down to the table without taking his shoes off.
It is draw when the players pretend to be playing.
Can also be played in the underbrush (with boards) or in the mountains (with nets).

Vem kan argumentera med reglerna? De är glasklara och ändå helt absurda, och det är just det som är poängen med surrealismen, den oberäkneliga och ologiska tankeföljden, som ibland ger upphov till helt förbluffande resultat.

Boken heter Surrealist Games, är skriven av Alastair Brotchie och min utgåva är utgiven 2001. Försök få tag på den, den är helt fantastiskt befriande.

(PS. Här är en grammatisk ordlista, för oss som inte har koll på vad som är vad inom grammatiken)

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,