Skam är 45 på listan och det 52:a äventyret jag skriver i 20.000-teckenprojektet och är skrivet för D20 Modern, men kan användas till nästan alla moderna regelsystem.

20KTP_Omslag_Skam1

Alla stod uppställda i klassrummet med stor precision. Rektorn var imponerad, både över hur tysta eleverna var, men även hur välkammade, observanta och respektfulla eleverna var.

Det här var verkligen en mönsterklass. Rektorn vände sig, synbart imponerad till klassföreståndaren.
“Hur gick det här till? De är ju fantastiskt duktiga och väluppfostrade.”
Vid det log både eleverna och klassföreståndaren, uppenbarligen stolta.
“Vi tillhör den tredje vågen” sade klassföreståndaren. “En metod jag och en kollega utvecklat tillsammans. Det är ett fantastiskt redskap för att skapa sammanhållning och gruppidentitet.”
“Kan vi använda det i fler klassrum?” Rektorn lät nästan lite bedjande. Skolan var en disciplinär katastrof och betygen var på tredje sämsta plats i hela landet.
Klassföreståndarens ögon glittrade.
“Självklart. Jag föreslår en veckas lärarkonferens och att vi tar in min kollega som konsult.”
“Avgjort.” Klassföreståndaren och rektorn skakade hand, allt medan eleverna såg på med klara och uppmärksamma ögon.

Det hade börjat igen. Den här gången skulle inget stoppa vågen.