De röda skorna är 81 på listan och det 86:e äventyret jag skriver i 20.000-teckenprojektet. Äventyret är skrivet för Fantasy!.

Magikern som sålde prins Erland de röda skorna log lite i mjugg för sig själv. Det här var hans bästa arbete. Snart skulle han ha kungadömet i sina händer.

Erland i sin tur, fåfäng och utan större tålamod, tog på sig de röda skorna.

Så fort han gjort det förstod han att han hade gjort ett misstag. De röda skorna tvingade honom till dans, timme efter timme efter timme. Hovet visste inte vad de skulle göra när Erlands fötter började blöda. De tog helt sonika tag i den unge mannen och hängde upp honom i taket. Nu kunde han i alla fall inte dansa sig till döds.