Gravplundrarna är 61 på listan och det 50:e äventyret jag skriver i 20.000-teckenprojektet och är skrivet för En Garde! III

20KTP_Omslag_Gravplundrarna

Dimman ligger tjock över kyrkogården. I nattens mörker är det svårt att se mer än någon halvmeter framför sig. Längre in ifrån kyrkogården hörs knakande och ljudet av jord och grus som skyfflas.

En nattvaktman som går förbi lystrar ett ögonblick, ser obeslutsam ut och sedan rädd. Han drar rocken tätare omkring sig, dämpar lyktans styrka och går därifrån. Att ge sig in bland gravarna mitt i natten är så nära självmord man kan komma.

Dagen därpå ser en förtvivlad kyrkogårdsvaktmästare hur gårdagens omsorgsfullt begravna kistor nu ligger sönderslagna på den vårdade gräsmattan. Som väntat saknas även liken ifrån kistorna. De gapande hål som utgör de tomma gravarna sänder ilningar längs med kyrkogårdsvaktmästarens rygg. Vem kan vilja döma så många döda till ett horribelt öde den dag återuppståndelsen kommer?