Det är väl ingen som har lyckats undgå det uttalande som Tomas Tobé från Moderaterna fått fronta i medier nyligen. Ursprunget, som jag förstår det, är det här inslaget i TV4, där det påstås – utan närmare källor – att unga pojkar* spelar för mycket, så pass mycket att tydligen hela skolväsendet blir lidande av det. Trots att det enligt inslaget inte är mer en tredjedel som spelar fler än tre timmar per dag.

Det finns även en artikel i Expressen där förslaget tas upp. Tillsammans med det minskade spelandet föreslår även Moderaterna att det skall finnas läxhjälp att få på webben** och ett par ytterligare åtgärder för att förbättra skolresultaten.

Jag tror ärligt talat inte att ett minskat datorspelande kommer att göra någon skillnad om skolan inte får mer resurser och kan minska klasserna, anpassa undervisningen och belöna lärarna för det hårda arbete de utför, och ser till så att skolan är en säker miljö för alla som arbetar och lär sig där. Mymlan kommenterar förslaget, liksom Jimmy Håkansson. Det finns även en sammanfattning om vad som hänt i spelvärlden under veckan på IGN.

Om jag skall ha någon åsikt – och det skall jag ju så klart – så är det denna: visst kan spelande innebära ett riskbeteende. Visst kan människor utnyttja spel på ett sätt som i längden blir problematiskt. Men det finns också positiva sidor med spelandet.

För min del har spel både hjälpt mig och varit problematiska.

För den som vill läsa mer – från båda sidor av staketet – rekommenderar jag följande böcker och artiklar (jag orkar inte skriva ett långt referat ikväll):
McGonigal, Jane (2011). Reality is Broken: why games make us better and how they can change the world. Penguin Books Ltd.
Bainbridge, William Sims (2010). The Warcraft Civilization. MIT Press.
Linderoth, Jonas, & Olsson, Camilla (2010). Världen som spelplan. Medierådet
Brun, Mats (2005). När livet blir ett spel. Bokförlaget Langenskiöld
Ponton, Gerard Jones; foreword by Lynn (2002). Killing monsters. New York: Basic Books.
Winn, Marie (2002). The plug-in drug. New York: Penguin Group USA.
Öhrlund, Dag, & Hellqvist, Per (2008). Skydda ditt barn på Internet. Ica bokförlag
Johnson, Steven (2006). Everything Bad is Good for You. London: ePenguin
Anderson C.A, Shibuya A., Ihori N., Swing E.L., Bushman B.J., Sakamoto A., Rothstein H.R., Saleem M. – Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in eastern and western countries: a meta-analytic review, Psychological Bulletin 2010
Bennerstedt, Ulrika & Linderoth, Jonas – Living in World of Warcraft, Medierådet (2007)
Castillo, Frida – Playing by the Rules, TRIAL och Pro Juventute, 2009
Christofferson, Jan – Monstermassakern, Medierådet, (1999)
Egenfeldt-Nielsen, Simon & Heide Smith, Jonas – Datorspel och skadlighet – en forskningsöversikt , Danska medierådet (2003)
Jansz, Jeroen – Being Seduced by Digital Entertainment Games: Risk or Challenge? (PDF), Fair Play (2008)
Medierådet – Tips till föräldrar om dataspel, (2009)
Medierådet – Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000 – 2011, Statems medieråd (2011)
Ungdomsstyrelsen – Rollspel som fritidssysselsättning, Ungdomsstyrelsen (1996)
Villani, Susan – Violent Video Games and Children: What Everyone Should Know (PDF), Fair Play (2008)

Här är för övrigt ett par till lagom moralpaniska inlägg i speldebatten. Håll tillgodo. Notera dock att psykologen verkar rätt vettig.

__________________________
* Näe, vi flickor spelar inte, vi är upptagna med att vara duktiga.
** På webben?! Vet de inte vart spelen finns? Aj fan, just det. Många är webbspel! Doh!