Det börjar bli något av en följetång. Idag såg jag på fejjan att min goda vän Jens hade länkat till en bloggpost där GothCons jämställdhetsagenda var En Dålig Sak™, samt ett påstående om att jag gått till personangrepp på sagda bloggare. Istället för att göra det här till någon slags bloggfejd så tänkte jag resonera runt varför utrymmen som Isis på Sveriges största konvent GothCon behövs. Varför utrymmen som FemCon behövs.

Det första jag tror är viktigt att förstå är att vare sig Isis eller FemCon är kvinnoseparatistiska utrymmen, det vill säga utrymmen enbart för de som identifierar sig som kvinnor. Däremot är de säkra utrymmen. Platser där det är okej att vara precis som en är utan att vara rädd för att faktiskt vara den en är.

Ett förhållningssätt som jag tror många kan ha svårt att sätta sig in i är det faktum att i varje utrymme som är dominerat av ett eller annat kön, sexualitet etc, så söker de som inte hör hemma där – de som inte tillhör den dominerande gruppen – sätt att navigera det utrymmet. Det kan variera ifrån att emulera gruppens beteende, bete sig på ett sätt som gruppen förväntar sig av minoriteten etc. Det som är viktigt att förstå här är att det inte har med vare sig den dominerande gruppen att göra eller med minoriteten. Det är så vi människor fungerar när vi ställs inför en uppdelning mellan två grupper där ena delen är större än 70 – 80%. De som inte passar in, de som inte navigerar utrymmet, de blir utsatta för tillrättavisningar. De måste hålla sig inom gruppens normer, annars blir de bestraffade.

Konvent har varit och är till viss del fortfarande mansdominerade utrymmen. Det betyder att kvinnor och flickor som kommer dit konstant måste navigera det utrymmet för att få lov att delta. Det är aldrig ett självklart och kravlöst deltagande. Det handlar hela tiden om att anpassa sig och hitta strategier för att inte straffas eller bli utstötta av gruppen. Det kan handla om allt från att skratta åt en kommentar som kanske inte är så rolig, få frågat “var är din pojkvän?” eller “spelar du spel?”. Det kan handla om att tänka på klädsel och hur den kan uppfattas, hur en fråga skall ställas för att inte resultera i utfrysning eller förminskande etc etc etc. Allt det här kan ske på både omedveten och medveten nivå. Det är utmattande.

Att då skapa utrymmen, oavsett minoritet, som är säkra där personerna inte behöver navigera utan bara kan vara är viktigt om majoriteten är intresserad av att inte längre vara en majoritet. Majorieten kan bjuda in fler aspekter, fler erfarenheter, fler personer till sammanhanget. Det betyder dock att majoriteten måste ta ett steg tillbaka och faktiskt tillåta den typen av uttryck. För min del tog det 27 år innan jag fick uppleva att kvinnor faktiskt inte bara är välkomna till de mansdominerade bastioner som konvent tidigare har varit utan även uppskattade deltagare.

Det gör mig gott att se att GothCon kämpar på med jämställdhet. Det gör mig gott att se att konvent som FemCon existerar. Hade de funnits när jag började spela hade jag kanske tillbringat mindre tid med att försöka ta mig fram och förstå hur jag skulle bete mig utan att bli utstött, och mer tid med att ha roligt.

Det är egentligen det det handlar om. Att få delta på lika villkor.