Jag pratade lite med GothCon-stabsmedlemmar den sista dagen på konventet och fick reda på att Sven Bergersjö – en installation om något på konventet – återigen skrivit en rant om att GothCon faktiskt tänker på jämställdheten på konventet, att det finns en medvetenhet runt vad som arrangeras och att kvinnor skall känna sig välkomna.

Förra året skrev jag en bloggpost om det. Nu, precis som då, så förstår jag inte resonemanget runt varför GothCon skulle bli ett sämre konvent av att agera jämställt, men det är precis det Bergersjö påstår. GothCon är enligt honom ett “mansfientligt feministkonvent”.

Det här är Facebookcitatet som startade hela cirkusen:

Idag har GothCon-staben genomgått en heldagsutbildning i genus och jämställdhet. Detta blir starten på ett långsiktigt och målinriktat arbete för att göra GothCon till ett bättre och mer tillgängligt konvent. Hoppas att just du vill hjälpa oss med detta!

Att större delen av besökarna fortfarande är män har tydligen inget med saken att göra. Att GothCon återigen slår besöksrekord är heller inte relevant. GothCon är mansfientligt. Varför är det då mansfientligt. På grund av arrangemanget Isis. Jag citerar från GothCons hemsida (jag har markerat i fetstil ett avsnitt jag tycker är särskilt intressant):

Isis är en avslappnad samlings- och diskussionspunkt i samarbete med Gothcon som riktar sig främst till nördtjejer i alla åldrar men killar är också välkomna att titta in.

Så kom och besök Isis, ett endagars event under GothCon där tjejer träffas, fikar och lyssnar på föreläsningar av några av de smartaste nördtjejerna i Sverige!

Isis kommer att äga rum på lördagen den 30 mars mellan 12-19 och då husera i sal NE05. En plus i kanten är att Isis är HELT gratis att gå på!

Förutom att Bergersjö på sin blogg rent generellt talar ner konvent som har många kvinnliga besökare, animekonventen som anges vara “töntiga och fjantiga”* så är tonen i blogginlägget också mycket upprörd när det gäller Isis.

Med andra ord: Detta evenemang är för kvinnor. Är du man, står du på undantag. Kanske är du inte välkommen på grund av ditt kön. Kanske.

Nu undrar man förstås hur dessa genustänkare ser på saken med trans-personer av olika slag? Om det skulle komma massor av personer i manskroppar som känner sig som kvinnor, hur ser arrangörerna på det? Bara en tanke.

Hela skiten är smutsig. Att GothCon börjat fokusera på sina besökares kön- det är smutsigt. Att de tillåter sina arrangörer att gå så långt i könsdiskrimineringen att de tillåts hindra personer att besöka evenemang på grund av sina kön- det är ännu smutsigare. 

Så det är fel att göra konventet tillgängligt för alla (och det förutsätter jag inkluderar transpersoner) och det är fel att inte göra det. Stringensen i argumenten uteblir.

Det jag tror går Bergersjö förbi är det faktum att konventsvärlden under alla de år jag besökt och anordnat konvent inte varit särskilt kvinnovänlig. De år jag har varit rollspelsansvarig har jag bett mina kvinnliga bekanta att skicka in arrangemang, eftersom det annars inte dyker upp ett enda äventyr med kvinnliga författare. Jag vet att SydCon hade en hel del kvinnor på arrangemangslistan innan jag kom ombord, men jag tror också att det berodde på att de faktiskt letade efter kvinnliga arrangörer. Tittar man på årets GothCon är de flesta personer som arrangerar fortfarande män. De flesta besökarna är män.

Jag ser ingen större förändring inom konventsvärlden. En kurs i jämställdhet och genus gör ingen enorm skillnad. GothCon har inte omvandlats till ett konvent där männen får stå till svars för sin manlighet i egenskap av att de är just män. Snarare råder fortfarande ett tillstånd där de kvinnor som befinner sig på konventet är avvikande. Det var något som slog mig extra hårt eftersom jag som sagt inte varit på konventet på ett bra tag. Alla dessa unga män, överallt. På nio män gick det kanske en kvinna. Det varierade något beroende på vilket arrangemang det gällde, men i stort är det fortfarande den fördelningen.

Jag citerar ur Pernilla Karlssons uppsats “Jag är kanske lite nörd”:

Det finns en bild av en spelande kvinna som avvikande, annorlunda och även som uppmärksamhetstokig. Det är en ganska diffus bild av en person som man inte vill vara. En nörd som inte ska vara för duktig på det hon är intresserad av (till skillnad från bilden av en manlig spelare som är en nörd som faktiskt är duktig på det han gör). I alla fall inte så duktig att hon blir bättre än sina förebilder, det vill säga de manliga nördarna. Men vid sidan av bilden eller normen för hur en spelande kvinna är och bör vara så finns också en annan norm, där jag använder mig av Ambjörnssons normativa femininitet för att förklara komplexiteten i det hela. Det är normen inom denna grupp av kvinnor för hur en spelande kvinna bör vara.

Det komplexa blir här att hon bör avvika från den allmänna normen som jag beskrev innan, och som titeln till denna uppsats starkt antyder. Man ska vara nörd, men inte en manlig eller ful nörd, och man ska inte gräva ner sig i sitt intresse genom att stänga in sig i sin källare och spela och programmera spel. Detta gör det till en balansgång att vara Gamer och kvinna. Man ska vara normal, men ändå unik, men helst inte avvikande, duktig på att spela men helst inte för bra… En inte helt enkel ekvation.

[…] Att ständigt behöva hålla balansen på en lina, som kan liknas vid en norm som man omöjligt kan passa in i, känns som en rimlig analys av att vara kvinna i en minst sagt manlig värld. Att alltid synas känns inte heller främmande som slutsats. Iakttagelsen att särbehandlingen inte heller alltid måste vara negativt menad eller medveten, men att det för den delen kan kännas negativt för den som särbehandlas, är också rimligt. Här i slutdiskussionen kan det också vara värt att lägga till att tack vare att kvinnor avviker och därför alltid syns inom spelvärlden, antingen om det är när de läser en speltidning i väntan på bussen eller ”oväntat” slår killarnas rekord, så har de också en stor möjlighet att göra skillnad. Inte en essensialistisk skillnad, alltså inte genom att tillföra något unikt på grund av sitt biologiska kön, utan snarare en skillnad i att göra spelvärlden mer öppen, rättvis och kreativ, tack vare att bidra till en större mångfald i ett annars ganska likriktat sammanhang.

Det här särskiljandet och urskiljandet, oavsett om det är vänligt eller ovänligt menat, är ett långt större hinder för kvinnor att ta sig in i konventsvärlden än vad ett arrangemang som riktar sig till kvinnor är för de över tusen män som varje år åker till Göteborg för att spela spel någonsin kommer att vara. Att se ett arrangemang – som för övrigt även släpper in killar – som riktar sig till kvinnor på konvent som “smutsigt” och “könsdiskriminerande” är ett verbalt slag i ansiktet på alla de av oss som kämpat och fortfarande kämpar oss till en legitim plats i konventsvärlden. Alla övriga arrangemang som på olika sätt utesluter kvinnor är tydligen inte något att räkna med. De riktar ju sig till “alla”. Att spelen sedan innehåller sexistiska inslag eller kanske till och med misogyna drag, det tolkar jag som att det inte räknas. Att det för en kvinna eller tjej kan kännas rent ut sagt hotfullt att bege sig in i en sal befolkad enbart av män det tolkar jag också som att det inte räknas.

Som sagt var. Logiken går mig förbi.

Men så går jag också i Gudrun Schymans ledband, om det nu är det det innebär att jag gör när jag är feminist.

EDIT: En av arrangörerna för ISIS har förklarat att texten Sven reagerat emot (som för övrigt inte fanns på GothCons hemsida när jag kollade, däremot låg den kvar på Nerd Assemblys hemsida) var ett tidigt utkast av hemsidestexten. Så här förklarar arrangören texten:

Q: Ligger det någon sanning i att ni skulle sätta ner foten om det kom för många män.
A: Både ja och nej. Meningen “sätta ner foten” låg uppe i ett första utkast på Gothcons hemsida innan konceptet för ISIS var spikat på allvar. Den försvann i andra utkastet då jag hade mer tid.
Om det hade dykt upp femtio killar som satt och spelade brädspel i lokalen och inte lyssnade på föreläsningarna så hade jag satt ner foten och bett dem att spela någon annanstans .Precis som jag gjort om det var en bunt tjejer som kom in och störde.

Källa

_________________________
* Citatet lyder som följer:

“Signaler” berättar om den nya trenden att flera konvent numera handlar om töntig japansk populärkultur, såsom blipblopmusik, cosplay, anime, manga och annat fjantigt.

Eftersom många unga tjejer tycker sånt är kul, besöker de sådana konvent.

Källa